fredag 4 mars 2016

Handbok i formativ bedömning - Dylan Wiliam & Siobhán Leahy

Dylan Wiliam är känd för att prata om formativ bedömning som ett kraftfullt verktyg, vilket gynnar elevers lärande. Tillsammans med Siobhán Leahy har nu Dylan Wiliam gett ut boken Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker, som fungerar som ett stöd till lärare som vill förändra och utveckla sin klassrumspraktik. Jag har haft förmånen att lyssna på Dylan Wiliam ett par gånger och han är duktig på att berätta om formativ bedömning och på vilket sätt ett sådan bedömningsform kan hjälpa våra elever.

Precis som det framgår i titeln så är den här boken en handbok för lärare som vill förbättra sin klassrumspraktik genom olika tekniker för formativ bedömning. Boken fungerar också som fortbildningmaterial för skolor som vill införa formativ bedömning. Den här handboken beskriver hur man konkret, alltså rent praktiskt genomför denna utveckling. Man kan välja olika idéer och tekniker att läsa om i boken och anpassa dem för sitt klassrum, eller så väljer man att läsa igenom boken och använda den som fortbildning tillsammans med en digital lärmodul innehållande studiematerial, handledning och inspelade föreläsningar.

Med hjälp av checklistor, mallar och tydliga strategier som presenteras i denna bok kan man som lärare stärka elevernas lärande. Det är en bok jag rekommenderar varmt och den vänder sig till både yrkesverksamma lärare i grundskola och gymnasium och till studenter på lärarutbildningen och rektorsprogrammet.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar