torsdag 17 september 2015

Lektionen är helig - John Steinberg

John Steinberg är en fantastisk författare, som lyckas fånga precis de tankar man alltid har som lärare. Steinberg lyckas bekräfta mina tankar om hur jag, och även många andra lärare, ser på lektionen - det vill säga att undervisningen ska vara i centrum och att lärarna inte ska lägga en massa energi på kringaktiviteter.

John Steinberg är fil dr i pedagogik, tidigare rektor och författare till många böcker om lärande och skolutveckling. I den här boken - Lektionen är helig - vill Steinberg hjälpa skolans personal och stärka pedagoger samt återupprätta professionens status.

Den här boken är upplagd som en arbetsbok med material som bidrar till pedagogiska diskussioner. Varje avsnitt i boken har ett tema som ska fungera som en undersökning och sedan kanske det kan leda till en diskussion bland kollegorna och vidare ett beslut om hur man ska göra på skolan. Det här är ett arbete som skulle kunna ske genom pedagogiska möten på skolan, separat från arbetslagsträffar. Jag tror att det är först då man förstår att "lektionen är helig", precis som Steinberg uttrycker det.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar