onsdag 24 juni 2015

Böcker som ska läsas under sommaren 2015

Jag har gått Ledarförsörjningsprogrammet och i maj hade jag min avslutning. Någon gång i april började fundera intensivt kring min lärarroll och ledarskapsroll. Samtidigt har jag börjat fundera på chefsjobb och om det skulle kunna vara något för mig. Medan jag funderar, vilket kan ta lång tid, så grottar jag ner mig i böcker som handlar om chef- och ledarskap.

Sommaren är kort, men jag hinner ändå ta mig andra böcker än bara dem som handlar om chef- och ledarskap. Jag vill förändra min undervisning, men behöver lite inspiration. Därför kommer jag att läsa följande böcker i sommar:

Den här boken handlar om ledarskap i företag, men jag tror också att man kan lära sig massor om hur framtidens ledarskap fungerar. För i tiden satt ledare bakom sitt skrivbord och pekade med hela handen, men idag handlar ledarskap om hur man kombinerar ekonomi, teknik, personlig utveckling och utveckling av personalen. Boken vänder sig till både chefer och medarbetare med tydliga exempel på hur en ledare eller en anställd kan tänka och handla för att skapa ett bra arbetsklimat.

Att vara chef och ledare: dina verktyg för praktiskt ledarskap - Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson & Inga Rönnholm
Den här boken upplever jag som lättförståelig och lärorik, även den handlar om chefskap och ledarskap. Position och relation är två viktiga komponenter i yrkesrollen, skriver författarna. Den här boken är ett redskap för dig som vill utveckla din roll som chef och ledare, med många praktiska tips och verktyg.

Formativ bedömning har på senare tid lyfts mycket som ett sätt för att höja resultaten i skolan. Men att bara använda sig utav några tekniker kanske inte riktigt hjälper, utan handlar om ett förhållningssätt. I den här reportageboken delar lärare och elever med sig av hur de arbetar kontinuerligt med bedömning för lärande. 

Bedömning i svenskämnet årskurs 7-9 - Gustaf Skar & Michael Tengberg (red.)
Jag älskar böcker om bedömning och didaktik i svensk- och engelskämnet. När jag såg den här boken så var jag bara tvungen att införskaffa den. Det finns många frågor om hur bedömning kan göras av elevers förmågor och även här skrivs det om bedömning för lärande. Här får man svar på hur och varför lärare bedömer skrivande och läsande i årskurs 7-9, med anknytning till Lgr 11. En mycket intressant bok, som jag kommer att lusläsa.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar