tisdag 23 december 2014

Läraren inom mig: pedagogiska berättelser - Anne-Marie Körling

Anne-Marie Körling, lärare, handledare, föreläsare och författare! Dessutom fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris 2006 och bloggar på Körlingsord. Idag har jag suttit i soffan och ägnat tiden åt hennes senaste bok: Läraren inom mig:pedagogiska berättelser.

Körling berättar om läraryrket och vilka utmaningar lärare står inför. Hon är generös med sina egna erfarenheter. Förutom att författaren har fokus på läraren i allmänhet, har hon även fokus på sig själv och vilket inre arbete som krävs för att lyckas och även våga misslyckas som lärare. Som lärare upplever man olika känslor när till exempel lektionen inte gått som man har tänkt sig. Men det är viktigt att förstå att pedagogiskt arbete tar tid och Körling betonar hur viktigt det är att läraren mognar i sitt förhållningssätt gentemot eleverna. Agera inte på första impulsen vid ett störande beteende, följ istället elevens agerande och tänk innan du agerar som lärare.

Kloka ord från Anne-Marie Körling, som hon nu delar med sig i Läraren inom mig: pedagogiska berättelser. Skolan är viktig och för den har vi en läroplan! "Den ska vi inte överge" säger Körling i en mycket välskriven och intressant bok om läraryrket. Rekommenderas!


Boken ges ut på Lärarförlaget där du också kan hitta andra böcker för lärares fortbildning, kompetensutbildning och inspiration.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar