torsdag 25 december 2014

Dags att tipsa om Hatties senaste bok

Välkommen jullov! Du är efterlängtad. Men ganska snart är det den sjunde januari och då börjar undervisningen igen. Då tror jag att många lärare slår på lärartankarna igen om hur man lär sig, hur man utvecklar kunskap och på vilket sätt läraren kan förmedla denna kunskap för att få det att fungera i klassrummet.

Hur vi lär: synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser, av John Hattie och Gregory Yates, är en väldigt intressant bok att läsa. För lite mer än två år sedan skrev jag om John Hatties Synligt lärande för lärare. Mer om den kan du läsa här.

Vilken påverkan har lärarens personlighet på elevers studieresultat? Bör vissa kunskaper automatiseras? Vilka inlärningsteorier fungerar? Vad säger forskningen om olika lärstilar? Gör internet oss till ytliga tänkare? Hur främjar vi elevers självförtroende och vilja att anstränga sig? - Det är några frågeställningar som tas upp i boken, som riktar sig i första hand till lärare, lärarstuderande och skolledare. Men om du inte ingår i någon av de kategorierna, men vill veta mer om hur vi lär så passar den här boken dig också.

De finns många sociala aspekter av lärande samtidigt som det finns en hel del distraktioner i de flesta inlärningssituationer. Därför är det viktigt att lära sig och veta hur man gör för att lära. Den här boken visar att lärandet optimeras när lärare ser lärandet genom elevernas ögon och när eleverna ser sig själva som sina egna lärare. Mer om lärandet kan du läsa om i Hur vi lär av John Hattie och Gregory Yates.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar