tisdag 16 december 2014

Alla i mål: skolutveckling på evidensbaserad grund - Per Kornhall

Per Kornhalls bok, Alla i mål: skolutveckling på evidensbaserad grund, har jag läst igenom lite snabbt. Titeln tilltalar mig: "Alla i mål" och får mig att tänka på hur man ska göra för att alla elever ska nå målen. Kornhall utgår från evidensbaserad forskning om skolutveckling och han ger också konkreta exempel på framgångsrika metoder och angreppssätt.

Det finns inga snabba lösningar, inga quick-fix, som passar alla skolor. Skolan är en komplex verksamhet och de flesta som arbetar i skolans värld gör redan sitt allra bästa. Men frågan är hur man gör så att alla vill och kan bli ännu bättre? Kornhalls bok fungerar som en evidensbaserad handledning i hur man kan förbättra skolor. Man får idéer och tankar och grundläggande utvecklingstankar som kan ge resultat. Metoderna och angreppssätten är prövade i verkligheten i Sverige eller någon annanstans. Det viktigaste att komma ihåg när man arbetar med skolutveckling är att alla lärare måste vara med på tåget för i slutändan hänger allt på dem och på vad de gör i klassrummet.

Är du intresserad av skolutveckling, behöver du stöd och kunskap för att praktiskt och metodiskt arbeta med skolutveckling eller är du i allmänhet intresserad av våra barns framtid? Då är Alla i mål: skolutveckling på evidensbaserad grund en bok för dig.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar