onsdag 29 oktober 2014

Skolforum och förlaget Sanoma Utbildning

Igår var jag på Skolforum, en mässa för lärare, skolledare och skolutveckling. Jag hade nöjet att få träffa personer från olika bokförlag och prata om läromedel jag inte hade sett tidigare. Jag älskar att gå runt bland montrarna, bläddra i böckerna och prata om dem med kunniga människor.

Sanoma Utbildning har, vilket jag har skrivit om tidigare, läromedlet Svenska Direkt för åk 7-9. Böckerna är indelade årskursvis och författarna är Cecilia Peña, Lisa Eriksson och Laila Guvå. Mer om läromedlet kan du läsa om här och här. Till böckerna finns också lärarhandledningar. Hos mig har jag nu en lärarhandledning för Svenska Direkt åk 8, som jag har haft nöjet att bläddra i. Jag trodde att lärarhandledningen skulle innehålla kopieringsunderlag, men det är snarare förslag på hur man som lärare kan arbeta med läromedlets olika kapitel, för att arbetet med Svenska Direkt ska bli roligare och innehållsrikt. Trots att handledningen inte innehåller kopieringsunderlag så innehåller den kompletterande frågor för att aktivera eleverna och väcka nyfikenhet i elevgruppen. Viktigt att komma ihåg är att den här lärarhandledningen finns till för att ge förslag på hur du kan arbeta med olika avsnitt i boken Svenska Direkt. Har du elever i svenska och svenska som andraspråk i samma elevgrupp så går det alldeles utmärkt att arbeta med Svenska Direkt. I lärarhandledningen ges förslag på hur du kan arbeta med elever som läser svenska och elever som läser svenska som andraspråk. Det är nyttigt för alla svensklärare att läsa handledningen för svenska som andraspråk eftersom den ger perspektiv på svenskundervisningen.

En ny komponent i serien Svenska Direkt är Bron. Det är egentligen ett fristående läromedel i serien, som Sanoma Utbildning tagit fram, för elever som behöver utveckla alla förmågor som behövs för att nå kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. Bron är framtaget för elever i åk 7-9 och elever som läser svenska på introduktionsprogrammen. Läromedlet är indelat i olika arbetsområden som eleverna tränar. Har eleverna getts möjlighet att arbeta med alla arbetsområdena i boken, så ska läraren kunna ha ett bra underlag för att kunna sätta betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Eleverna får möjlighet att arbeta med noveller, sakprosa, skriva olika typer av texter, bilder och film, samtala och diskutera och läsa om språk i Sverige och Norden.

Jag, som själv undervisar i svenska och svenska som andraspråk på högstadiet, tycker att det här läromedlet är ett bra repetitionsmaterial. Det är ett bra träningsmaterial för elever som riskerar att inte få ett betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Uppgifterna är relevanta och väl anpassade till texterna som ska läsas. Har ni elever som riskerar att inte nå målen i svenska eller svenska som andraspråk? Tveka inte att titta på läromedlet. Blädderprov finns här.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar