onsdag 29 oktober 2014

Räkna med språk - Sundström, Thunberg & Vennberg

På Skolforum 2014 gick jag också förbi Hallgren och Fallgrens monter. Jag var lite nyfiken på den nya boken för matematiklärare Räkna med språk: verktyg för språkinriktad matematikundervisning av Birgitta Sundström, Stina Thunberg och Anne-Charlotte Vennberg.

Vi vet att språket har en avgörande roll i all undervisning. Det är viktigt med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  oavsett elevens kunskapsnivå i det svenska språket. I den här boken får matematiklärare en teoretisk bakgrund och ett praktiskt verktyg för att alla elever ska förstå matematiken och träna sina förmågor i matematiken. Här får du som matematiklärare exempel på planering, lektionsupplägg och även formativ bedömning. Längst bak i boken finns också en dvd-skiva med arbetsmaterial och kopieringsunderlag. På skivan finns bedömningsmallar och extra material för genrepedagogiskt arbete.

I boken vävs forskningsrön samman med konkreta erfarenheter, matematik, språk och IKT. Det är helt enkelt pedagogik när den är som bäst!

Boken kan med fördel läsas av studenter som går lärarutbildningen och lärare som undervisar i åk 1-9 och gymnasiet.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar