fredag 5 september 2014

Språkinriktad undervisning (Andra upplagan) - Maaike Hajer & Theun Meestringa

Äntligen är den här! Den andra upplagan av Maaike Hajers och Theun Meestringas Språkinriktad undervisning. Boken är uppdaterad och anpassad till Lgr 11 och Lgy 11.

Författarna till den här boken visar hur ämneslärare kan djupa sin förståelse av sambandet mellan språk och lärande. Här ges handfasta exempel och metoder för att skapa högre måluppfyllelse för elever i grundskolans senare år och gymnasiet. Stöd ges till hur ämnesundervisningen kan utformas på ett språkutvecklande sätt, från planeringsstadiet till förberedelse, genomförande och utvärdering.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar