söndag 22 juni 2014

Lärarens retorik: om tal och samtal i läraryrket - Hans Gunnarson

Att stå inför en större grupp och tala och få allas uppmärksamhet är något många lärare kan tycka är pirrigt. När du väl står där och ser alla ansikten riktat mot dig kan det hända att du blir nervös och många olika tankar far genom huvudet; hur ska jag stå? Hur ska jag hålla mina händer? Vem ska jag titta på när jag pratar?
Som lärare står man varje dag och pratar inför individer, det kan vara till exempel i klassrummet, på möten med kollegor eller på föräldramöten. Boken Lärarens retorik: om tal och samtal i läraryrket av Hans Gunnarson erbjuder olika verktyg som kan användas av lärare utanför klassrummet, men även i klassrummet tillsammans med eleverna. Genom att ögna igenom innehållsförteckningen får läsaren en mycket god uppfattning om hur omfattande boken är. Konsten att finna det som övertygar är det första kapitlet vi ser när vi öppnar denna bok, vilket är en bra början på denna bok, eftersom det kapitlet också klargör vad retorik egentligen är. Den här boken hjälper dig att utveckla din egen förmåga att kommunicera och hjälper dig även att utveckla dina elevers förmåga att använda språket för att kunna ta ställning i samhället. Boken erbjuder även läsning om retorikens arbetsprocess vilket visar på hur man hittar fakta och argument samt hur man skapar en balanserad disposition.

Ska man hålla ett tal så ska man ha ett bra kroppsspråk, bra röst och ett bra uttal för att kunna fånga åhörarnas uppmärksamhet. Är du därför intresserad av retorik, eller ska hålla ett tal, då är den här boken något för dig. Retorikens tre grundpelare: logos, ethos och pathos är viktigt att ha kunskap om för att bli en utmärkt talare, intressera dina åhörare och fånga publikens uppmärksamhet. Mer om detta kan du läsa i Lärarens retorik.

Lärarens retorik är en värdefull grundbok som kan betraktas med en lärares och med en lärarutbildares ögon. Författaren Hans Gunnarson har sannerligen lyckats väl att orientera läsaren och förbereda denne för de utmaningar som retoriken utgör. Det finns mycket i bokens innehåll som kan direktanpassas till situationer man själv kan hamna i.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar