söndag 23 mars 2014

Språk i alla ämnen: handbok för kunskaps- och språkuvecklande undervisning - Hanna Stehagen

Hanna Stehagen, gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska, har gett ut en rykande färsk bok om kunskaps- och språkutvecklande undervisning. Kanske har du kommit i kontakt med Hanna Stehagen tidigare, antingen via Twitter eller via hennes blogg som heter Mitt språkutvecklande klassrum.

Språk i alla ämnen: handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning är titeln på Hanna Stehagens bok och den bygger på hennes erfarenheter av att undervisa elever med annat modersmål än svenska. Människan behöver språket för att tänka och för att det ska ske en tankeverksamhet. Därför är det också oerhört viktigt att lärare förstår språkets viktiga roll för att eleverna ska lära sig och utvecklas kunskapsmässigt. Skolans ämnen ställer språkliga krav på eleverna och detta är något Hanna Stehagen har kännedom om. Det är också därför hon arbetar så tydligt och medvetet med språkinriktad undervisning. Nu har Hanna delat med sig av sina kunskaper till oss, via sin blogg och genom den här boken.

Hanna Stehagen har delat in boken i 10 kapitel där hon först beskriver språkets betydelse för lärandet, sedan om lässtrategier, förförståelse och om bedömning som verktyg för lärande. Hanna har också valt att skriva om digitala verktyg i språkutvecklande arbete. Stehagen ger digitala verktygstips för interaktion, visualisering och mobilitet. Men det är inte bara i det här kapitlet som Stehagen delar med sig så generöst. Du kan i de resterande kapitlen hitta skrivmallar, en hel del exempel från klassrummet samt metoder och tillvägagångssätt.

Tack Hanna Stehagen för en fantastisk bok som jag har fått ett exemplar utav. Du beskriver på ett strukturerat och tydligt sätt hur lärare kan arbeta med språket i ämnena, att språket är tanken, samtidigt som du ger tips på verktyg, modeller och strategier för att höja elevernas lärande. Den här boken rekommenderar jag varmt till alla lärare som arbetar i grundskolans senare år och gymnasiet.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar