måndag 17 februari 2014

Nya läromedel för SFI-undervisningen

I juli 2013 skrev jag om Mot målet: Utbildning i svenska för invandrare 1. I fredags fick jag boken Mot målet: Utbildning i svenska för invandrare 2, även den skriven av Camilla Flom och Ola Ryen Söberg. Båda böckerna är ett heltäckande läromedel för SFI kurs B (A1/A2) och C (A2/A2+). I arbetet med läromedlet har författarna tänkt på att anpassa den efter kursplanen för utbildning i svenska för invandrare. Läromedlet täcker alla mål i kursplanen och bygger på språkinlärning genom aktivt språkutövande i olika sammanhang. Vardagsnära och realistiska situationer är delar i Mot målet 1 & 2 där textdelarna är koncentrerade till tre familjer; en svensk och en persisk familj samt filippinska Lydia som är gift med en svensk man.

Jag tycker om läromedel där både textdelen och övningsdelen finns tillgänglig i en bok, istället för två böcker som det oftast brukar vara. Att det också finns en webbplats till böckerna är ett stort plus. På webbplatsen www.motmalet.nu finns fler övningar till boken såsom grammatik, hörförståelse och ljud. En lärarhandledning ska finnas till böckerna enligt baksidestexten på läromedlet, men än så länge har jag inte sett den.

Ett annat läromedel som är rätt så ny är Svenska steg för steg av Monica Tanner Krantz, Inger Edvardsson och Agneta Westergren. Läromedlet utkom egentligen i oktober 2013, men jag har inte sett det tidigare så för mig är det helt nytt. Svenska steg för steg består av två böcker; lärobok och övningsbok och den vänder sig i första hand till vuxna kursdeltagare med kort skolbakgrund, inom SFI-undervisningen kurs B. Jag tror att boken kan passa nyanlända på motsvarande nivå inom andra skolformer. Läroboken är indelad i 15 kapitel med olika teman innehållande dialoger och texter om vardagssituationer. Till texterna finns det övningar som tränar uttal, grammatik, ordkunskap, läs- och hörförståelse samt samtals- och diskussionsövningar. Facit till övningsboken finns som pdf här, något som jag gillar skarpt. Det är inte ofta läromedelsförlagen bjuder på facit så att eleverna kan rätta själva.

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar