söndag 16 februari 2014

Att bedöma elevers läsförståelse & Flipped Classroom...

... är två böcker jag har velat skriva om väldigt länge. Båda böckerna ges ut av Natur & Kultur.

Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår, skriven av Barbro Westlund, är en väldigt intressant avhandling med utgångspunkten svenska elevers sjunkande resultat i läsförståelse, enligt flera internationella kunskapsmätningar. Westlund visar i sin avhandling att lärarnas samtalsmönster i Sverige och Kanada skiljer sig åt. Skillnaderna finns också i vilket stöd lärarna ger eleverna i läsförståelse, hur de bedömer läsförståelse och vilket syfte den har. I slutkapitlet i avhandlingen diskuteras Lgr11 och dess betoning på elevers användning av strategier för läsförståelse.

Flipped Classroom - det omvända arbetssättet är skriven av gymnasieläraren Daniel Barker som arbetar på Norra Real i Stockholm. Han använder sig av modellen Flipped Classroom och föreläser om detta. Daniel Barker skriver i förordet att boken handlat inte om digitala verktyg, utan om elevers lärande och lärarens roll. Intresset för Flipped Classrom är stort nu och många lärare praktiserar metoden. Dock är det ingen mirakelmetod, men det är ett sätt för att lämna plats för eleverna på lektionerna. Boken Flipped Classroom är indelad i sex kapitel där Daniel Barker bland annat beskriver metoden, svarar på vanliga frågor och talar om hur Flipped Classroom kan genomföras i praktiken. Boken fungerar som en handbok i den konkreta klassrumssituationen.
 

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar