onsdag 1 januari 2014

Ära, rikedom & reda - Ulf Teleman

Ulf Teleman, författaren till boken Ära, rikedom & reda: Svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid, skriver i sin bok om hur viktigt det var, förr i tiden, att hålla det svenska språket ren, det vill säga inslag av främmande ord fick inte förekomma, under Gustav Vasas regering under 1500-talet. Den nya nationen hade en kung, en armé, en kyrka och ett myntsystem. Det handlade om att markera svenskan mot andra språk.

Det är inte ofta jag reflekterar över det svenska språket, dess historia samt vilka föreställningar det har funnits om hur språket är och hur det borde vara. I den här boken avhandlar Teleman olika aspekter av den svenska språkvården/språkplaneringen under 1600- och 1700-talen. Vid denna periods slut hade Sverige ett standardiserat riksskriftspråk och under de följande århundradena skulle skriftspråket utvecklas och standardiserat talspråk etableras.

Det här är en bok jag helt klart rekommenderar om du är intresserad av svensk språkvård och språkpolitik.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar