söndag 10 november 2013

Svenska Direkt - en jämförelse mellan svenska och svenska som andraspråk

Jag har varit och är fortfarande nyfiken på Sanoma Utbildnings läromedel i svenska och svenska som andraspråk, med namnet Svenska Direkt. I december förra året skrev jag om böckerna här.

Denna gång är jag nyfiken på studieböckerna och lärarhandledningen till Svenska Direkt. Jag har valt att titta på studieböckerna för årskurs 7 i svenska och svenska som andraspråk samt lärarhandledningen till Svenska Direkt årskurs 7. Läromedlet har arbetats fram med Lgr11 i åtanke och fokus ligger därför på kommunikation och på att eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera och diskutera för att sedan kunna förmedla sina tankar och slutsatser, både muntligt och skriftligt.

Ett bra ämne att arbeta med i årskurs 7 är till exempel sagor, sägner och fabler. I grundboken, under avsnittet Litterära utflykter finns det texter samlade. Några utav dessa texter passar till arbetsmomentet sagor. Under avsnittet Sagolikt finns uppgifter och vad som är typiskt för genren. Tittar man sen vidare i studieboken för svenska och svenska som andraspråk, kommer man se att det finns en liten skillnad i utformandet av uppgifterna som eleverna ska arbeta med.

Studieboken för svenska som andraspråk innehåller fler övningar än studieboken för elever som läser svenska som modersmål. Stor vikt läggs på att ge eleverna en förförståelse till ämnet som behandlas och att samtala om nyckelord. Ibland är det likadana övningar, men deras placering är annorlunda i respektive studiebok.

Lärarhandledningen följer grundbokens kapitel. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av kapitlets innehåll. Lärarhandledningen innehåller också en sva-del (svenska som andraspråk). Där kan man hitta information om vad man ska tänka på när man arbetar med sva-elever och hur undervisningen kan anpassas till dem. Har man inte elever som i klassen som följer kursplanen i svenska som andraspråk rekommenderar jag att man läser den delen ändå. Den ger perspektiv på undervisningen.

Lärarhandledningen är inte ett kopieringsunderlag. Den innehåller förslag på hur man kan arbeta med Svenska Direkt, både grundboken och studieböckerna. Tre cd:n finns också med i lärarhandledningen med inlästa texter från avsnittet Litterära utflykter.

Jag måste säga att jag fortfarande är superförtjust i Svenska Direkt. Även om jag tycker att studieböckerna är lite tråkiga eftersom innehållet är blått, grått och svart. Men det gör ingenting. Lite synd är det också att det inte finns övningar eller korta filmer digitalt, kopplat till läromedlet. Det ger eleverna så mycket att träna på ord och begrepp digitalt. Det kan också vara bra för eleverna att titta på korta filmer om till exempel läsning, olika genrer, skriva olika typer av texter för att sedan svara på frågor till dem. Det positiva är i alla fall att när man har skrivit det här läromedlet så har man verkligen tänkt Lgr11, svenska och svenska som andraspråk.

 
 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar