söndag 3 november 2013

Skriva, läsa, lära: genre, kunskap och pedagogik - David Rose & J.R.Martin

Äntligen är den här, den svenska översättningen av "Learning to write. Reading to learn". Den svenska översättningen ges ut av bokförlaget Hallgren & Fallgren och bokens titel är Skriva, läsa, lära.

Den svenska utgåvans redaktör är Ann-Christin Lövstedt som också har en del att göra med konferensen Education for Social Justice i Uppsala 28-29 november. Mer on konferensen kan du läsa här och här.

Själv ska jag börja med att ta mig an Rose och Martins bok om Sydneyskolans forskning och arbete med genrebaserad skrivinlärning. Reading to Learn är en pedagogik som jag vill kunna använda mig av för att alla mina elever ska nå framgång i skolan. Men jag känner också, nu efter att ha läst hälften av boken, att jag behöver gå en kompetensutveckling i Reading to Learn för att lättare förstå hur jag tillämpar pedagogiken och de olika undervisningsstrategierna. Ja, antingen det, eller gärna låsa in mig en vecka med denna bok för att verkligen läsa den på djupet så att jag vet hur jag ska tillämpa pedagogiken i min undervisning.

Författarna David Rose och J.R. Martin ger en bakgrund till genrepedagogikens framväxt i Australien under de senaste 30 åren. I Australien såg man att många elever med låg socioekonomisk status inte utvecklades lika mycket som elever från medelklassfamiljer. Därför bestämde man sig för att undersöka saken och skapa möjligheter för alla elever att utvecklas så långt de kan.

Det finns teorier bakom genrepedagogiken som författarna går igenom. De projekt som har genomförts i Australien beskrivs också och pedagogiken Reading to Learn är en vidareutveckling av genrepedagogiken. Från genrepedagogiken känner vi igen tanken om att utveckla elevernas skriftliga produktion. I Reading to Learn handlar det om undervisningsstrategier som möjliggör för alla elever att utveckla de läs- och skrivkompetenser som krävs för att nå framgång i skolans ämnen.

Resultat av utvärderingarna som genomförts i Australien presenteras. Boken vänder sig till verksamma och blivande lärare med många strategier och verktyg, konkreta tips och idéer på hur man kan utveckla sin undervisning.

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar