onsdag 16 oktober 2013

Lära engelska på internet - Maria Estling Vannestål

Maria Estling Vannestål har skrivit boken Lära engelska på internet som jag tycker är en intressant bok om hur digitala medier kan göra undervisningen mer varierad, individanpassad och verklighetsanknuten. På bokens webbplats finns också länkar och övningar att arbeta med.

Boken är praktiskt inriktad och fokuserar på användningen av enkel teknik utan krav på avancerade datorer eller datorkunskaper. På så sätt når bokens innehåll ut till de lärare som inte använt datorer alls eller mycket lite i sin språkundervisning. Som lärare få du en mängd idéer för hur du kan göra i din undervisning, som till exempel språkträning, nätbaserad kommunikation, skapande och publicering med hjälp av datorn.

Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare i språk, framförallt i engelska, i grundskola och gymnasium.

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar