onsdag 23 oktober 2013

KoMo - Pontus Joakim Olofsson

Författaren Pontus Joakim Olofsson debuterar med sin science fiction-roman KoMo som handlar om identitet och vad det innebär att vara människa.

Vad är det som egentligen formar oss som individer och våra identiteter? Vad händer om den trygga värld vi känner till hastigt rycks undan från oss? Det är återkommande frågor i boken KoMo som ställer allt på sin spets. Är jag verkligen den jag är eller kan jag vara en kopia av någon annan?

Huvudpersonen Kattarina Krasanposlk vaknar en dag och tar ett beslut om att hon inte ska ta sin dagliga medicin. Vad som händer ganska snart är att hon upptäcker att det liv hon trodde sig leva inte alls är vad det verkade vara. Hon trodde att hon var läkare, men ser sig själv nu som en intagen patient på en psykiatrisk klinik i Zürich. Kattarina bestämmer sig för att sluta med medicineringen helt för att lära känna sitt riktiga jag igen.

Författaren skriver en berättelse med flyt. Kapitlen är korta ibland och längre ibland. Ibland kan jag känna att vissa utdragna delar hade kunnat vara kortare för att inte störa läsningen. För övrigt är det en välskriven berättelse med en komplex karaktär som söker svar på aktuella förekommande frågor inom genren.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar