onsdag 23 oktober 2013

Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling - Bo Lundahl

Nu tänkte jag börja ta mig an en rätt så tjock bok (515 sidor) om engelsk språkdidaktik. Jag är nyfiken på den och vill bilda mig en uppfattning om vad boken behandlar. Självklart säger ju bokens titel ganska mycket om bokens innehåll; Engelsk språkdidaktik - Texter, kommunikation, språkutveckling, men jag tänker att boken ska ge mig idéer om hur jag som lärare kan göra i mitt språkklassrum.

Jag har den tredje upplagan av boken vilket inebär att texten i boken anknyter till Lgr11. Vad som kommer att behandlas i boken är bedömning, digital läsning, interaktion, lyssnande, sakprosa, språkliga företeelser och strategier. Fokus riktas mot texter, det vill säga texttyper och genrer, och deras användning och roll i språkundervisningen.

Författaren till denna bok är Bo Lundahl, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktining mot engelska på Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Den här grundboken som Lundahl har skrivit "visar vad ett brett utval av texter kan betyda i språkklassrummet utifrån ett helhetsperspektiv på samtal, läsning och skrivande" (ur baksidestexten).

Boken vänder sig till verksamma och blivande lärare i engelska inriktade mot grundskolans senare år, gymnasiet och komvux. Är du lärare för årskurserna 4-6 eller språklärare i andra ämnen, erbjuder den här boken värdefull läsning för dig också.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar