onsdag 7 augusti 2013

Skrivkonst: skriv med litteraturen och konsten som inspiration -Suzanna Diskay & Hanna Feist-Wechselblatt

Som lärare planerar man sina lektioner och funderar ut lektionsinnehållet till stor del på egen hand eller tillsammans med sina kollegor. Men ibland räcker inte tiden till för att skapa nya lektionsinnehåll hela tiden och då kan det var bra med färdigt material fylld med färdiga lektionsupplägg att använda rakt av eller utveckla på egen hand.

Brevid mig har jag nu en bok som jag har bläddrat igenom och läst några sidor ur. Den heter Skrivkonst - skriv med litteraturen och konsten som inspiration. Boken är skriven av Suzanna Diskay och Hanna Feist-Wechselblatt. Den fungerar som en handledning och inspiration för skrivundervisningen på gymnasiet i ämnet Svenska 1-3 och syftet med uppgifterna är att utveckla elevernas språk- och skrivförmåga. Som inspiration till det processorienterade skrivandet och samtalen finns mönstertexter (litterära och sakprosa) och konstverk (från olika epoker). Eleverna får lära sig attt tolka, resonera och uttrycka tankar och känslor.

Bokens 13 kapitel fungerar som en fantastisk förberedelse inför Nationella proven i Svenska. Eleverna får möjlighet att arbeta med gestaltning, skildra miljöer och landskap, dialoger och monologer, argumentation, skriva i olika genrer och även ge respons på klasskamraternas texter.

Arbetar du som svensklärare på gymnasiet 1-3 och motsvarande skolformer är det här en bok jag rekommenderar starkt. Den är otroligt bra att arbeta med och du kan plocka ut delar som passar dig och dina elever. Skrivarverktygen gynnar också individualisering i undervisningen där varje elev experimenterar med sitt eget skriftspråk.

En tillhörande cd medföljer boken, innehållande 29 konstverk i 4-färg samt kopieringsunderlag, bland annat Skrivarverktyg, Responsguide och utdrag ur skönlitteraturen, Mönstertexter.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar