onsdag 28 augusti 2013

Jag har haft nöjet att läsa...

* Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen - Mattias Lundin & Gunilla Gunnarsson

Det här en tunn bok på 117 sidor som gick snabbt att läsa. Själv är jag inte lärare i naturvetenskap, men visst tycker jag att det är intressant med de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen vänder sig till lärarstudenter och även lärare som vill bredda sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Författarna till boken diskuterar naturvetenskap och visar på hur svaren på olika didaktiska frågeställningar, som exempelvis vad, hur, varför, när och var, ger lärare olika handlingsutrymme. Detta i sin tur får självklart betydelse för elevers lärande.

Det är viktigt att lärare reflekterar kring sin pedagogiska grundsyn för arbetet med elever och deras lärande ska bli meningsfullt. Det finns inte en metod som gäller och som fungerar i alla klassrum och därför är det viktigt för läraren i naturvetenskapliga ämnen att titta på hur ämnena kan realiseras och bli till i undervisningen.

Författarna till boken har lyckats på ett tydligt och konkret sätt beskriva hur undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena skulle kunna gå till. Varje kapitel slutar med diskussionsfrågor eller frågor att fundera på vilket är otroligt bra när man behöver reflektera över det lästa kapitlet. Med andra ord är den här boken ett bra redskap för didaktisk analys, precis som titeln belyser.


* Barn och naturvetenskap: upptäcka, utforska, lära - Ingela Elfström, Bodil Nilsson m.fl.

Naturvetenskap och lärande är något som har med barn att göra eftersom barns lärande handlar om att utforska, att experimentera och att undersöka. Den här boken diskuterar hur lärare i grundskolans tidigare år och även förskolan kan arbeta med barns utforskande ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Här delges också konkreta exempel från förskola och skola och även aktuell forskning.

Ett utforskande och ett undersökande arbetssätt kan vara en utmaning för lärare att arbeta med. Därför är det bra med den vägledning som boken ger; det vill säga hur ett projekt kan startas och hur man kan ta fasta på barnens funderingar och frågor. Det handlar om att lyssna till barnen, inte låta de värdefulla tillfällena passera genom att aktivt observera och lyssna.

Läser du denna bok garanterar jag att du blir inspirerad att arbeta med yngre barns naturvetenskapliga lärande. Fina barnteckningar och även utdrag från undervisningen visar att man kan arbeta utforskande på alla nivåer.

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar