måndag 5 augusti 2013

En intensiv semester...

… har det varit med att försöka ta igen tid med familjen, minska läshögen och fundera kring kommande läsår. Återigen vill jag tipsa om lärarlitteratur här på bloggen. Bland annat böcker som jag tror passar svensklärare och lärarstudenter. Här kommer det:
 
Svenska skrivregler
Boken finns som tryckt bok, men går nu också att köpa som e-bok. Mycket användbart och lättillgängligt måste jag säga, nu efter att jag har testat att bläddra igenom sidorna själv. Här får du veta hur du ska göra med kommatering, stor och liten bokstav, källförteckningar, förkortningar och mycket annat. Rekommenderas!

 
 
Lära svenska: om språkbruk och modersmålsundervisning – Ulf Teleman
Jag vill börja med att säga att denna bok har utgått ur Libers sortiment och att den inte går att köpa längre. Men kanske finns den att låna på ett bibliotek nära dig om du blir nyfiken på den.
Ett av huvudbudskapen i just denna bok är att språkbrukare utvecklar sitt språk genom att använda det i meningsfulla sammanhang. Men språkkunskapens värde och vetandet om språk finns också att läsa om i denna bok. Ofta när man talar om kunskapen om språk drar man in grammatiken. Teleman har därför försökt att reda ut vad grammatik är och vad den kan användas till. Intressanta kapitel att läsa i denna bok är också frågan om hur det offentliga språkets språknormer uppkommer och etableras samt orsakerna till att man gör språkfel när man skriver.
Boken har några år på nacken och är kanske inte en bok vars innehåll man tar till sig till 100%. Men det finns bra delar att plocka ur.
 
Texten med extra allt: om text, bild och grafisk form i samverkan – Lars Melin
Av erfarenhet vet vi att en text är ord och meningar, men en text står sällan ensam. Texten kan samverka med formgivning och illustration för att ge texten det där lilla extra. Trots detta är det orden, meningarna och dispositionen som studeras och analyseras. Däremot är det praktiskt att försöka förstå det vi läser på ett multimodalt sätt; det vill säga att språk, bild och grafisk form gör något mer med textens innehåll.
För dig som tycker om att skriva och använda dig av ett multimodalt uttryckssätt finns Melins handbok som analyserar moderna texter för att man ska förstå dem bättre. Här får du också läsa om undersökningar om hur läsare reagerar på texter med olika utformning.
Vad vill jag förmedla? Varför vill jag förmedla just detta? Det finns många anledningar till att skriva och det resulterar i slutändan till ett hur. Hur texten ska få sin färdiga form beror på de val du gör och dessa val leder till konsekvenser för texten.
Det här är en intressant bok om konsekvenserna av de val man gör för sin text. Läsarna är slutdestinationen för alla texter och det är deras reaktion som visar om texten lyckats, vare sig det endast är ord och meningar eller i kombination med bild och form.

Nyfiken på texten: textteori för textpraktikanter – Lars Melin
Av samma författare som ovan finns också denna bok som också handlar om hur texten påverkar läsaren och hur texter utgör en del av vårt kommunikativa samhälle. Texter kan åstadkomma mycket: roa oss, engagera oss, irritera oss eller kanske till och med lämna oss helt likgiltiga. Svaret på våra reaktioner finns i textens språk. Det handlar om ordval, meningar, grammatik och disposition. Melins bok försöker att stilla din nyfikenhet om textteori ur ett rent språkligt perspektiv. Med andra ord en passande bok för dig som behöver en teoretiskt förankrad bas för arbete med skrivna texter.
 


Funktionell svensk grammatik – Maria Bolander
Jag tyckte att grammatik var tråkigt när jag gick i skolan. Det var ju förstås för att jag inte förstod mycket utav grammatiken. Grammatikstudierna i skolan handlade inte om att upptäcka, reflektera eller diskutera, utan mer att så här är det. Men grammatik behöver inte vara tråkigt alls, utan snarare intressant och roligt när man väl förstår.

Maria Bolanders Funktionell svensk grammatik finns som textbok med en övningsbok till. Böckerna ger grundläggande kunskaper i svensk grammatik och grammatiska möjligheter. Vissa jämförelser med andra språk förekommer och det är till hjälp, dels för att se det egna språket, men också för att visa på likheter och skillnader mellan språk.
Rekommenderas till dig som är lärarstuderande eller är nyfiken på grammatik.
 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar