torsdag 1 augusti 2013

Du har huvudrollen i ditt liv: om forumspel som pedagogisk metod förfrigörelse och förändring - Katrin Byréus

När jag läste kursen svenska som andraspråk på universitetet ingick det ingen dramakurs. Lite besviken är jag så här i efterhand och önskar att det hade ingått för att jag skulle ha mer kunskap om hur jag tillsammans med mina elever kan skapa en värld där man kan hålla på och pröva sådant man inte vågar i verkligheten. Min tanke är nu att jag ska läsa Katrin Byréus bok - Du har huvudrollen i ditt liv - om forumspel för att skapa lektioner där eleverna får möjlighet att pröva olika sätt att samspela och samarbeta.

Boken ger exempel på lekar och skulpturövningar, värderingsövningar med barn och ungdomar, men även med vuxna. Olika sätt att starta forumspel får man också förslag på. Metoden forumspel kan användas av lärare, fritidspedagoger, dramapedagoger eller i förändringsarbete i personalgrupper. Endast fantasin sätter gränser.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar