fredag 2 augusti 2013

"Dina brev lägger jag under madrassen": en brevväxling 1971-2002 - Astrid Lindgren & Sara Schwardt

Om boken:
"Käraste Astrid!
Vi som lovade att inte visa varandras brev för någon! Och nu ska de bli en bok. Jag vågar inte tänka på vad Sara, 13, hade tagit sig till. Vem som helst kommer att kunna läsa. Allt det som var bara mellan oss. Det skulle vara intressant att veta vad du hade tyckt om det. Du får ju ingen chans att vare sig censurera eller redigera. Nu blir det som vi sa på bibelskolan i Orsa: Allt ska fram i ljuset!"


Under några år i början av 1970-talet brevväxlade Astrid, född 1907, intensivt med Sara, född 1958. Att det i ålder skiljde drygt femtio år bekom ingen av dem. Det var två ”besläktade själar” som utbytte tankar om livet, kärleken och hur svårt det är att vara människa.
Med åren blev det längre mellan breven, men kontakten upphörde inte helt förrän efter Astrids död 2002. Sammanlagt består samlingen av mer än åttio brev.

Mina tankar:
En mycket fin bok där man får läsa hur Astrid Lindgren stöttade den unga Sara under hennes svåra år. Astrid ger Sara hopp och bekräftar henne gång på gång i sina brev. Även om Astrid talar om i sina brev att hon också har svåra perioder så avslutar inte hon sin brevväxling med Sara, som är väldigt självupptagen och bryr sig endast om sina problem. Sara är ju ung och förstår inte riktigt att hon ska ge Astrids problem uttrymme. Ömsint, öppenhjärtligt och ömsesidigt lättar Astrid Lindgren och Sara Schwardt sina hjärtan för varandra i korta och långa brev.

Många fina och starka brev har nu blivit en bok med namnet "Dina brev lägger jag under madrassen". Det är starkt gjort av Sara Schwardt att lämna ut sig själv på det här sättet, eftersom det här är hennes dagbok. Men jag är glad för att hon delar med sig.
 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar