tisdag 23 juli 2013

Tre mycket intressanta böcker jag vill hinna läsa innan skolan börjar

I skrivande stund befinner jag mig på Fyrishov i Uppsala. Barnen badar medan jag håller ett öga på dem samtidigt som jag snabbläddrar igenom tre böcker jag vill hinna läsa innan skolan börjar igen.

1. Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken - Dylan Wiliam
Fil.dr, lärare och konsult, det är Dylan Wiliam, författaren till boken Att följa lärande. Jag har skrivit om honom i tidigare inlägg som du kan läsa om här. Wiliam har från att ha varit lärare nu blivit lärarutbildare, forskare och universitetstjänsteman. En viktig grundpelare i Wiliams forskning är att lärare kan bli bättre på att integrera bedömningen i undervisningen. För att utveckla bra rutiner för detta krävs det att man förstår vad det är som i en bedömning bidrar till att utveckla elevers lärande. Den stora utmaningen är tid, det tar tid i undervisningen och det tar tid från dig som lärare, men det tar inte tid från lärandet!
I den här boken beskriver Wiliam att de lärare som tjänstgör i skolan måste få hjälp att bli bättre, forskning kring formativ bedömning och dess verkan på skolprestationer, de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning samt praktiska tekniker för formativ bedömning i klassrummet.

De fem nyckelstrategierna är:
  • klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och framsteg
  • åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter
  • ge feedback som för lärandet framåt
  • aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra
  • att äga sitt eget lärande

Den här boken har jag haft ögonen på länge, men jag visste inte om jag skulle införskaffa den då jag trodde att boken vände sig till låg- och mellanstadielärare. Men nu vet jag att det inte är så. Boken passar lärarstudenter och verksamma lärare på alla stadier och inom alla ämnen.

Författaren Anne-Marie Körling är grudskolelärare som fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2006 och utnämndes 2007 av Microsoft till en av Sveriges innovativa lärare. I den här boken, men en häftig titel, skriver Körling om lärandet inspirerad av Ellen Key och den ryske psykologen Lev Vygotskij. Vygotskij är en av 1900-talets största utbildningstänkare med ett begrepp som också är centralt i denna bok - utvecklingszon.


3. Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen: så skapar vi en relevant skola utifrån Lgr 11 - Christina Löfving
Det här är en bok om att använda digitala verktyg i skolan. Med detta menas inte att ta med datorer och internet i det dagliga skolarbetet. Det handlar om hur man använder digitala medier i sin undervisning. Den här boken vänder sig till lärare - blivande och yrkesaktiva - för att få en förståelse för hur digitala verktyg kan fungera som stöd för lärandet.

Löfving är själv en erfaren lärare och för många är hon känd som itmamman med bloggen itmamman.se. Löfving skriver i boken om vissa webbtjänster som hon uppdaterar adresserna till på bloggen samtidigt som fokus i boken ligger på digitala verktyg som till exempel datorer, pekplattor, mobiler och webbtjänster, där även sociala medier ryms.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar