måndag 15 juli 2013

Lite tips...

Den här bloggen började som en blogg om skönlitterära böcker. Med tiden har bloggen utökats med inlägg om läromedel, lärarlitteratur och annat som har med skolan att göra. Det är riktigt kul att få dela med sig av böcker jag läser, men lika kul är det att skriva om annat som rör läraryrket. Här nedan vill jag dela med mig av några böcker som jag har i bokhyllan nu.

* Språkriktighetsboken - Utarbetad av Svenska Språknämnden
Den här boken är nästan ett måste för alla som tvekar inför sin språkriktighet eller har språkriktighetsfrågor. Här finns anvisningar om hur man lämpligen formulerar sig, men också diskussioner kring viktigare problem, i huvudsak inom den skrivna sakprosan. Vilket uttryck ska väljas? Ska jag skriva si eller så? Här får du svar på dessa frågor som du inte kan söka svar på i andra typer av böcker. Kapitlen rör grammatik, meningsbyggnad och ordföljd. Här får du dock inte svar på hur ord stavas eller böjs; men däremot svar på frågor gällande normer för vad som är lämpligt eller olämpligt i kommunikativt hänseende.

Rekommenderas!


* Tekniken bakom språket - Rickard Domeij
Boken är en liten pocketbok på 316 sidor om den dolda tekniken bakom språket, såsom stavningskontroller, digitala ordböcker, röststyrda tjänster, chatt, sms eller blogg. Det, och en del annat, är vad denna antologi beskriver i fyra teman:

1. Ny teknik, nya möjligheter.
2. Så påverkas språket.
3. Teknik för att studera språk.
4. Språk, teknik och samhälle.

Målgruppen för denna bok är språkintresserade och du som är intresserad av teknik och kommunikation. Själv började jag läsa den, men kände direkt att det här inte är en bok man sträckläser även om det är en intressant bok med mycket att plocka ur.


* Skrivandets makt: om det demokratiska skrivandet i skolans svenskämne - Birgitta Norberg Brorsson
Flertalet av de senaste böckerna jag har skrivit om här på bloggen har handlat om just skrivandet och att bli bra på det. Även denna bok handlar om skrivande, dock elevers skrivande. Boken vänder sig till blivande och verksamma svensklärare. Den består av tre delar: Teoretiska utgångspunkter, Sammanhang och helhet samt Skrivdidaktiken i klassrummet.

I skolan lär sig eleverna att skriva eftersom det är ett redskap i deras kunskapsbyggande, men också för att eleverna ska bli säkrare i förmågan att skriva olika typer av text. Lärande är en språklig verksamhet och för att bli bra på att skriva behöver man utforska och skriva olika typer av texter med stöd av en skrivdidaktiskt kunnig lärare.

Även om boken hänvisar, i liten utsträckning, till Lpo94 är det här ändå en bok jag rekommenderar och kommer själv använda mig av en hel del. Anledningen till detta är inte kapitlet nyckelbegrepp, teorier och forskning om skrivprocessen, vilket i och för sig är ett väldigt bra kapitel. Nej, det jag får nytta av är exemplen på hur arbetet kring skrivupgifter har skett i olika klasser: samtalets roll för skrivandet, processorienterad skrivundervisning, olika textexempel, responsen i det dialogiska klassrummet och mycket annat.


* Läroboksspråk - Siv Strömquist (red.)
Den här boken har jag inte hunnit läsa än. Den handlar om språk och layot i svenska läroböcker. Bland annat diskuterar och analyserar fyra språkforskare språk och layout i några läromedel. Böckerna som har undersökts presenterar olika ämnen och stadier och forskarna värderar böckernas läsbarhet och begriplighet.


* Människans språk - Per Linell
Är du intresserad av språket och dess betydelse för människan som individ och samhälle? Språk använder vi på många olika sätt i vårt vardagliga liv och språket har andra funktioner i människans liv än som ett medel för kommunikation mellan olika individer inom en social grupp. Författaren visar i denna bok vilken makt språket har och vilken betydelse språket har för individen.

Mitt första intryck av denna bok var just att den ser tråkig ut och att det är mycket text och små bokstäver. Men nu när jag har läst boken kan jag säga den innehåller mycket intressant information.

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar