tisdag 2 juli 2013

Read all about them: famous people - engelsk läsförståelse från skolår 5

25 konkreta, korta texter om berömda engelskspråkiga personer får du läsa om i det här materialet: Read all about them: famous people. Det är ett läsförståelsematerial som kan användas som ett kompletterande läromedel i engelska. Texterna passar elever som behöver träna mer på språket eller när de är färdiga med sitt arbete och behöver mer material att arbeta med.

Till varje text, som handlar om kända personer, finns frågor som eleven ska svara på. En Word list finns till varje text och läsförståelsefrågorna finns i två olika svårighetsgrader. Läsförståelsematerialet är ett kopieringsunderlag och i slutet finns också ett facit så att du eller eleverna själva kan rätta sina svar.

Texterna är motiverande och intressanta eftersom många utav personerna är kända för så gott som alla. Jag tycker om materialet och tror verkligen på det som ett bredvidmaterial och som ett läsförståelsematerial för elever från årskurs 5 och uppåt (beroende på hur mycket engelska eleverna kan förstås). Visst känner du igen några av personerna på framsidan?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar