fredag 19 juli 2013

Mot målet 1: utbildning i svenska för invandrare – Camilla Flom & Ola Ryen Söberg

För ett par veckor sedan fick jag en bok i brevlådan. Jag hade inte beställt någon bok och var därför extra nyfiken på vad det var för en. Snabbt öppnade jag det vadderade kuvertet och inuti låg Mot målet 1 av Camilla Flom och Ola Ryen Söberg, ett nytt läromedel för sfi- kurs B. Läromedlet utgår från Gemensam europeisk referensram för språk och den bygger på kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (2012). Läromedlet täcker alla mål i kursplanen. De fem språkfärdigheterna övas var för sig genom övningar som präglas av verklighetsnära skildringar. Varje avsnitt har en del fasta komponenter:

·         Kompetensmål – hämtade från kursplanen och visar vilket delmål som ska arbetas mot.
·         Introduktionstext – binder ihop olika språkhandlingar och ger ett tematiskt sammanhang.
·         Språkhandling – visar hur personerna i texten utövar sin språkliga kompetens.
·         Uppgift – arbeta med olika färdigheter.
·         Checklistor – sammanfattar vilket kompetensmål som har arbetats mot i avsnittet.

Läromedlet är indelad i en textdel och övningsdel. Det gillar jag! Jag är inte speciellt förtjust i läromedel där textboken och övningsboken är uppdelade i två böcker. Det blir så rörigt då tycker jag.
Mot målet 1, med säljstart i början på augusti, passar sfi-kurs B. Hösten 2013 kommer också Mot målet 2 som passar sfi-kurs C. En webbplats – www.motmalet.nu – lanseras i början på augusti och lärarvägledning med bland annat tester, planeringsmallar och checklistor kommer också i höst.
Mycket intressant läromedel måste jag säga. Nästan ett sådant jag har drömmar om att själv skriva en vacker dag.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar