måndag 1 juli 2013

Inkludering och måluppfyllelse - att nå framgång med alla elever

Bengt Persson och Elisabeth Persson - båda verksamma vid högskolan i Borås - är författarna bakom boken Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever, en bok som jag ska läsa om i sommar. Boken är en del i ett utvecklingsarbete vi har på skolan; att alla elever ska inkluderas i ordinarie klasser. Det är självklart en stor förändring för både elever och lärare, men tanken med detta är att alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan.

Det passar som sagt bra att läsa denna bok där olika personer delar med sig av erfarenheter och tankar om hur en bra skola bör vara. Vi vet idag att antalet elever som inte klarar av grundskolan med godkända betyg minskar och att det självklart finns skillnader mellan skolor i landet. Därför är det också bra med en sån här bok som belyser och analyserar faktorer som leder till skolframgång.

I den här boken får man läsa om utvecklingen i Essunga kommun som utgångspunkt för ett pedagogiskt arbete. Måluppfyllelse och inkludering är två centrala begrepp. Måluppfyllelse är viktigt och efterstävansvärt. En inkluderande skola är minst lika viktigt om inte ännu mer för att alla elever, oberoende av förutsättningar, ska aktivt kunna delta i det gemensamma arbetet på skolan.

En snabbtitt på och en snabbläddring av boken är inte att rekommendera eftersom det då finns en risk för att boken uppfattas som tråkig. Men långt ifrån. Boken är snabbläst och kan läsas av alla som är intresserad av utvecklingsarbete på skolan. Rekommenderas!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar