onsdag 31 juli 2013

Education for Social Justice - internationell konferens i Uppsala 2013

Datum: 28 november 2013 09:00 - 29 november 2013 17:00                   
Plats: Universitetsaulan, Uppsala
Anmälan och kontakt: info@reading4life.org eller telefon: 070-748 66 54

Läsa för Livet är namnet på den nyskapade ideella föreningen som har sin "kick-off" med en stor internationell konferens i Uppsala, ovanstående datum. Föreningen verkar för en likvärdig och demokratisk skola.

På konferensen kommer flera internationellt erkända forskare att föreläsa och konferensens fokus kommer att ligga på frågor som rör pedagogik och situationen i klassrummet; elevers läs- och skrivförmåga och pedagogik som utvecklar elevers språk och litteracitet.

Mer om konferensen beskrivs av föreningens ordförande Ann-Christin  Lövstedt. Det kan du läsa om här: Education for Social Justice.

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar