söndag 9 juni 2013

Resan hit - Tiia Ojala

Fem lättlästa böcker ligger bredvid datorn i skrivande stund. Böckerna, skrivna av Tiia Ojala handlar om hur olika personer kom till Sverige. De fem personerna som vi får läsa om är Amir och Laila från Afghanistan, Hamid från Iran, Lak från Thailand, Maria från Chile och Mohamed från Somalia. Böckerna med namnet Resan hit är indelade i två svårighetsgrader, eller nivåer, för elever som har ingen eller kort utbildningsbakgrund. Till varje bok, som består av en läsebok A+B, finns också en övningsbok A och en övningsbok B. Böckerna passar elever som läser på SFI studieväg 1 och språkintroduktion.

Jag har inte sett lärarhandledningen, men enligt Sanoma Utbildning kommer lärarhandleningen att innehålla "metodtips, kopieringsunderlag med skrivuppgifter, ord- och verblistor, diskussionsövningar, kartor och mycket annat på de cirka 200 sidorna".

Vad jag däremot har fått se och läsa är de fem textböckerna och övningsbok A och övningsbok B för boken om Mohamed. Berättelserna är korta och meningarna är korta. För den läsvana personen som kan svenska, kan meningarna upplevas lite hackiga, men jag tror inte att det upplevs på samma sätt för den som inte kan läsa svenska och ska lära sig ett nytt språk. Texterna i del A är skrivna med större typsnitt än texterna i del B vars meningar också är längre än meningarna i del A. Det är bra berättelser som handlar om kärlek, att lämna sitt hemland, skilsmässa, sjukdom och rätten om att få vara den man är.

Som ni kanske har förstått älskar jag att arbeta med skönlitteratur i undervisningen. Men undervisar man nyanlända ungdomar eller vuxna som inte har bott i Sverige ett tag, kan man inte riktigt börja läsa en skönlitterär text. Då är det extra viktigt att det finns texter att arbeta med som ger ett sammanhang och som ger öppningar till arbete kring det lästa och möjlighet till diksussion av svåra ämnen. Inom de kategorierna vill jag placera Tiia Ojalas böcker. Berättelserna och övningsböckerna ger möjlighet till att samtala och diskutera, läsa och förstå, arbeta med svåra ord, meningsuppbyggnad, skriva enkla texter och arbeta ämnesövergripande. Även om texterna kan upplevas korta och snabblästa, är övningarna desto mer och väl utformade.

Vet du inte vilket läromedel du ska använda i höst när du får nyanlända elever? Testa i såna fall Tiia Ojalas Resan hit


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar