torsdag 16 maj 2013

Språkarbete i skolans ämnen och flerspråkiga elever

Sitter här med två böcker som handlar om språkutvecklande arbetssätt i skolans ämnen. Böckerna är:

Språkarbete i alla ämnen - Gun Hägerfelth
Den här boken tycker jag om. Det är en bok som handlar om språkets roll i skolans ämnesundervisning. Det finns egentligen många böcker inom området språkinriktad undervisning, men det finns inte många böcker som fokuserar på ämnesspråket.

Konkreta exempel om hur gymnasieelver använder språket när de löser uppgifter, presenteras i denna bok. Andra saker som kan läsas om i den här boken är språkutvecklingen från vardagsspråk till skolspråk, språkliga aktiviteter, pedagogiska teorier, språkdrag som är gemensamma för skolans ämnen och mycket mer.

Dessa texter är en utgångspunkt, i den här boken, för att eleverna ska växa språkligt. Detta behöver eleverna hjälp och stöd med, från lärare och från andra elever. Men hur man ger det stödet kan du få tips om i just denna bok. Texterna i boken ger både teoretiskt och praktiskt pedagogiskt perspektiv på språket.Kunskap, språk och identitet: att undervisa flerspråkiga elever i F-6 - Anna Kaya, Annika Claesdotter m.fl.
Bokens inledning är skriven av någon jag känner, nämligen Anna Kaya, som också har en egen blogg, Ny i svenska skolan, om att undervisa nyanlända elever och om språkutveckling.

Inledningen är välskriven och tydlig och handlar om språkets roll för skolframgång. På bokens framsida står det tydligt att det är en bok som vänder sig till lärare som undervisar i F-6, men efter en snabbläsning kan jag berätta att det finns delar i boken och även tankesätt som kan tillämpas i årskurs 7-9 också. Det handlar mest om att förändra sitt arbetssätt för att elevers språkutveckling ska gynnas.

Språk är nyckeln till skolframgång som Anna Kaya skriver i inledingen och jag håller helt med. Och enligt Lgr 11 behöver alla lärare arbeta med språket i sina ämnen, men frågan är hur man gör det. Tips om hur du kan gå tillväga får du i denna reportagebok där lärare, skolledare och forskare delar med sig av sina erfarenheter och kunskap. För språket bär kunskapen och finns inte språket faller eleven i skolans ämnen. Därför är det så viktigt att ta till sig tips, idéer och olika metoder för att hjälpa våra elever i skolan att nå kunskapskraven i samtliga av skolans ämnen.

Den här boken tilltalar mig eftersom den innehåller bilder från verkligheten, något som också gör texten mer levande och mer tilltalande att läsa. Rekommenderas starkt!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar