söndag 19 maj 2013

Publicistiska arbetssätt i skolan - Dan Åkerlund

I samband med att ungdomars sätt att kommunicera och publicera sig på nätet ökar, behöver också skolan anpassa sig och börja värdera nätkommunikation som en positiv resurs.

Dan Åkerlund, lärare i medie- och kommunikationsvetenskap på lärarutbildningen i Karlstads universitet är författare bakom boken Publicistiska arbetssätt i skolan. Författaren själv säger att den här boken inte är en bok om IT i skolan utan den tar sin utgångspunkt i att det redan finns IT i skolan. IT i skolan handlar inte om att de tekniska apparaterna finns tillgängliga, utan om hur vi använder dessa apparater i skolarbetet och till den värld dagens barn och unga lever i - en värld som handlar om kommunikation och publicering.

Jag tycker att fler bör engagera sig tekniken eftersom Internet och datorer berör oss alla. För ofta brukar diskussionerna om datorer i skolan handla om vad man får göra och vad man inte får göra, det handlar om hur vi löser de tekniska problem som uppstår. Men idag bör det handla om så mycket mer, vi behöver lyfta den relation vi har till våra tekniska apparater och se dem som ett verktyg för lärandet och för underlättande av kommunikationen.

Den här boken hjälper lärare att dra nytta av den nya tekniken. Det diskuteras mycket om publicistiska arbetssätt och det börjar bli allt mer vanligt. Då blir det också mer aktuellt att prata om upphovsrätt, sekretess, moral-, etik- och demokratifrågor, informationssökning och marknadsföring av det man publicerar på nätet.

Boken är indelad i tre delar: Publicering på nätet, Lagar och avtal, Pedagogik och praktik och varje del består av många underkapitel. Till boken finns en webbplats där länkar finns samlade kapitelvis och som uppdateras i den mån det är möjligt. Webbplatsadressen är www.studentlitteratur.se/publicistiska. Boken passar lärare i grund- och gymnasieskolan och skolledare som vill utveckla undervisningens kvalitet med avseende på användning av nätbaserade resurser.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar