lördag 13 april 2013

Litteratur och fiktionsförståelse - i skolan

Min lillasyster sitter med en C-uppsats i svenska och då har hon valt att skriva om litteratur i undervisningen. Hur hon tänker vinkla det och vilka frågeställningar hon har ska bli spännande att se och läsa om. Fram till dess samlar hon på sig litteratur om ämnet och annat relevant material. Tre stycken böcker har jag lyckats låna ur hennes bokhög för att skriva om dem här på bloggen. Böckerna är:

Fiktionsförståelse i skolan: Svensklärare omvandlar teori till praktik - Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller
Enligt författarna innefattar begreppet fiktionsförståelse "läsning, förståelse och meningsskapande kring en rad olika texttyper". Den här boken fokuserar på svensklärares eget lärande och vänder sig till blivande och verksamma lärare i svenska i grundskolans senare år gymnasiet. Boken består av tio kapitel som handlar om att utmana och utveckla fiktionsförståelse, läsarbiografier, att utveckla fiktionsförståelse, samtal och tolkningsgemenskaper och bedömning.

När jag läser den här boken märker jag hur den bygger på svensklärares erfarenheter. Som lärare är boken en hjälp för att utveckla sina kunskaper i litteraturdidaktik och omsätta det till praktik. Det är lärarens lärande som står i fokus och frågorna berör relationen mellan teori och praktik. Boken är väldigt bra med erfarenheter som talar ett tydligt språk och som också betonar vikten av att lärare får goda möjligheter att fortsätta utveckla sitt ämnesteoretiska och sitt ämnesdidaktiska kompetens under sitt yrkesverksamma liv.


Litteraturen, språket, världen: Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning - Dan Landmark och Ingrid Wiklund
Som lärare i svenska som andraspråk är jag alltid nyfiken på nya sätt att arbeta med litteratur i undervisningen. Denna bok är utgiven 2012 och den, precis som ovanstående bok, vänder sig till verksamma och blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans senare år och gymnasiet. I den svenska skolan idag undervisar man i svenska som modersmål och svenska som andraspråk, men i båda ämnena har skönlitteratur en framträdande roll i undervisningen. Genom skönlitteraturläsning gynnas elevernas insikt och förståelse för olika synsätt och kulturer. För att inte tala om vilken glädje det är att läsa för sitt eget nöjes skull.

Varje lärare har säkert mött elever som aldrig läst en bok frivilligt och elever som slukar böcker. Hur bör vi då läsa skönlitteratur? Boken har inte ett uttömmande svar på varken det eller svar på vilken skönlitteratur som bör läsas. Däremot ges lästips i boken, det ges perspektiv på frågor som berör litteraturläsning och problemområden som är relevanta för ett litteraturstudium belyses.

Idag är Sverige är land där många kulturer och många språk samexisterar och vi är närmare resten av världen av vad vi har varit förut. Det är också något som i sin tur behöver återspeglas i vad jag som lärare låter mina elever ta del av genom litteraturundervisningen.


Läsförståelse i teori och praktik - Ivar Bråten (Red.)
Den här boken handlar om läsförståelse. Något väldigt viktigt att arbeta med i skolan och en kompetens som jag ser blir allt sämre hos eleverna i skolan. I vårt kunskapssamhälle är förståelsen av olika typer av texter en otroligt viktig förmåga för att tillägna sig kunskap.

Jag ser, efter nationella provet i svenska som andraspråk, att jag behöver göra en ännu mer målinriktad strategisk insats i arbetet med läsförståelse. Och jag har några tankar om hur jag ska göra för att undervisningen ska bli mer framgångsrik.

Vill man använda en bok som grund eller för att få nya infallsvinklar, kan jag rekommendera denna. Boken handlar om läsförståelse helt enkelt. Vad det innebär att förstå det man läser, vilka krav läsaren har på sig och betydelsen av undervisning i läsförståelse i skolan. En bred och forskningsgrundad introduktion till temat läsförståelse ges. Nya rön presenteras, riktlinjer för explicit undervisning i läsförståelse finns att läsa om och hur bra undervisning kan te sig ges också exempel på i boken. Läsförståelse i teori och praktik är en bra bok, precis som de två andra böckerna jag har skrivit om i detta inlägg. En del av det som står i boken är känt sen tidigare om man har läst om läsförståelse i undervisningen, men det finns en hel del nytt att läsa om också. Rekommenderas!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar