söndag 17 februari 2013

Stärk språket, stärk lärandet - Pauline Gibbons

Pauline Gibbons bok - Stärk språket, stärk lärandet - är en otroligt bra bok som beskriver hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen. Det är en bok som jag ofta hänvisar till när någon i skolan undrar hur de ska hjälpa nyanlända elever att öka måluppfyllelsen i skolan ämnen.

Gibbons bok innehåller modeller och praktiska exempel som jag använder flitigt i min undervisning. Nu finns den tredje upplagan (2013) att köpa med hänvisningar till Lgr11. Den tredje upplagan är uppdaterad av Anniqa Sandell Ring som arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet.

Här har jag skrivet om tidigare upplaga av boken. Läs den om du arbetar med, eller har, tvåspråkiga elever i klassen.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar