torsdag 28 februari 2013

Det är bara att Googla. Svenskuppgifter i informationssökning ochkällkritik - Filippa Mannerheim & Katarina Fast Ehrlén

Mitt sista inlägg den här månaden kommer att handla om läromedlet Det är bara att googla: svenskuppgifter i informationssökning och källkritik skriven av Filippa Mannerheim och Katarina Fast Ehrlén. I min hand håller jag ett A4 block på 220 sidor kopieringsunderlag om olika typer av källor, om källkritik som kan övas i helklass, i grupp och enskilt. Filippa Mannerheim är lärare i svenska och historia, föreläsare och journalist med inriktning på skol- och utbildningsfrågor. Katarina Fast Ehrlén är bildlärare, har fortbildat sig inom digital pedagogik och är nu biträdande rektor på Solna kulturskola.

I den alltmer digitaliserade världen efterfrågas den digitala kompetensen. Digital kompetens handlar inte bara om att mina elever kan skriva några rader i Officeprogrammet Word som de sedan ska mejla till mig. Det handlar om så mycket mer. Det handlar om att eleverna aktivt kan söka efter information, vara kritiska, reflektera över de digitala verktygen som används och även vara kritiska till det kunskapsinnehåll som de sköljs över när dem aktivt söker efter information.Digital kompetens är också en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Eftersom läromedlet är ett kopieringsunderlag är det självklart så att alla lektionsuppgifterna kan kopieras fritt. Kursplanerna för svenska i Lgr11 och Gy 2011 berörs. Hela boken kan ta tid att arbeta igenom, men läraren kan jobba med vissa delar i taget eller plocka ut de bitar som känna aktuella att arbeta med. Arbetsuppgifterna är indelade i åtta kapitel:

1. Kan du källsortera?
2. Zooma ut från läroboken!
3. Det är bara att googla!
4. Vad gör vi med "klipp-och-klistra-generationen"?
5. "Men jag vill dela med mig..."
6. Vänd och vrid på källan
7. Alla älskar en sann historia
8. Projektmetod inför vetenskapligt skrivande

Vad tycker jag? Jo, det är en otroligt tjock bok och det finns ingen chans att jag skulle kunna arbeta med alla delar i den eftersom det skulle ta alldeles för lång tid. Men det är bara positivt eftersom det finns många övningar att göra för att variera undervisningen. Informationssökning och källkritik är något som eleverna ska kunna klara av inom skolans ämnen och inte endast i svenska. Därför kan lärarna samplanera utifrån boken för att arbeta den i fler ämnen än svenska.

Kapitel fyra i boken är ett intressant kapitel tycker jag. Det handlar om att "klippa och klistra" och plagiat, något som jag pratar mycket om med mina elever. Dagens elever har lättare för att kopiera texter från andra källor, kanske för att texter är mer lättillgängliga än förut. Sedan lämnas texten in under eget namn i bland annat SO- och NO-ämnena. Därför är det så viktigt att jag pratar med mina elever om att skriva med egna ord och arbetar med referat och hur man citerar. Egentligen tycker jag att alla kapitel är intressanta att arbeta med och jag tror att eleverna lär sig massor genom att arbeta med övningarna i kopieringsunderlaget. Åtminstone kommer eleverna att tänka annorlunda, om inte annat. Det är i alla fall ett läromedel jag rekommenderar och gillar. Tummen upp för den!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar