fredag 25 januari 2013

Poesi Direkt - Daniel Boyacioglu

För en tid sedan skrev jag om läromedlet Svenska Direkt som ges ut av Sanoma utbildning. Nu har läromedlet utökats med Poesi Direkt av poeten Daniel Boyacioglu. Läromedlets 143 sidor innehåller gråvita bilder och svart text, lite tråkigt tyvärr. Jag hade önskat se mer färg för att boken ska bli mer lockande. Boyacioglu utgår från saker han tänker på och ger tips på hur man kan göra.

Boken är indelad i fyra kapitel: Vad är poesi?, Vad tror du dikten handlar om?, Hur skulle du ha skrivit? och Bli estradpoet. Bokens framsida är väldigt fin och tilldragande och innehållet är elevnära vilket är bra eftersom det kan få eleverna att förstå poesi på sina egna villkor.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar