lördag 1 december 2012

Svenska Direkt från Sanoma Utbildning

Nu äntligen har jag haft lite tid att bläddra i tre studieböcker och boken Texter Direkt, som är knutet till läromedelsserien Svenska Direkt för grundskolans senare del. Studieböckerna jag har tittat i passar elever som läser svenska som andraspråk. Det finns självklart studieböcker till svenska också för den som undervisar i svenska.

Svenska Direkt för år 7, 8 och 9 är ett basläromedel som bygger på aktivt lärande. Samtal, diskussion och samarbete är tanken bakom läromedlet och studieböckerna i svenska som andrspråk (sva). Vad jag ser i studieböckerna är att eleverna få öva mycket på att använda språket i både tal och skrift samt framföra sina åsikter. Svenska Direkt är indelad i fyra block: konsten att påverka, konsten att berätta, konsten att söka och förmedla information och praktiskt svenska. Som ett kompletterande material ligger textsamlingen Litterära utflykter i mittendelen av boken. Blockindelningen hjälper eleverna att förstå strukturen i böckerna och en kunskapsstregring genom de tre olika årskursböckerna sker.

Målen presenteras inför varje kapitel i boken och i studieboken arbetar eleven vidare med böckernas fyra block. Jag tror helt klart på läromedlet och att det kan engagera eleverna och göra dem mer aktiva. Dock kan jag vara lite emot den massiva textsamlingen i böckerna och de färglösa sidorna i studieböckerna.

Till läromedlet finns Texter Direkt - Rakt in i hjärtat. Den kan användas tillsammans med läromedlet Svenska Direkt eller helt fristående. Texter Direkt är en 363 sidor tjock bok indelad i tio teman: Att växa upp, Vänskap, Kärlek, Dagböcker, Val i livet, Hot och mobbning, Främlingsfientlighet, Ilska, Sorg och Barn i världen. Till varje tema finns det minst två texter och till varje text finns frågor/diskussionsfrågor. Texter sida upp och sida ner pryder sidorna i boken. Det finns inte många bilder och de bilder som finns är svartvita.

Jag tycker om läromedlet och jag tror helt klart att den kan användas i skolan i svenska och svenska som andraspråk. Däremot är jag lite emot det färglösa upplägget i studieböckerna. De känns tyvärr inte lockande.

2 kommentarer :

  1. Texter direkt lockar! Använde Svenska Direkt för många år sedan, måste vara samma läromedel uppdaterat eller? Då hade de riktigt färgglada omslag och bra innehåll.

    SvaraRadera
  2. Texter Direkt tycker jag är bra. Just om man inte har möjlighet eller kan läsa skönlitterära böcker av olika anledningar, kan man ändå läsa stycken ur bra böcker.

    Svenska Direkt basböckerna är färgglada och innehållet är bra. Studieböckerna däremot är färglösa och lite tråkiga.

    SvaraRadera