torsdag 15 november 2012

Webben i undervisningen : Digitala verktyg och sociala medier för lärande - Patricia Diaz

Det är så härligt när man hittar en bok som är välskriven, ger mig nya tankar och infallsvinklar i mitt pedagogiska arbete och som även kan fungera som en bok i framtida pedagogiska diskussioner med mina kollegor. Jag tänker främst på en kollega på jobbet som också har köpt in Patricia Diaz bok och jag tror att det är en bok jag kommer att prata med honom om ofta. Men det är även en bok jag kommer att bygga en stor del av mitt IKT-arbete på i skolan.

Jag har under snabbläsningens gång markerat bra sidor i boken, sidor som tilltalar mig extra mycket. Nu vill jag först säga att jag inte har läst boken jättenoggrant än av den anledningen att jag fick den igår. Men snabbläst har jag gjort på de korta pauser jag har haft här på jobbet eftersom jag har svårt att hålla mig borta från bokens innehåll.

Diaz skriver om hur bloggar, YouTube, Facebook, Google Docs och annat surrar runt i en del pedagogers huvuden, medan andra pedagoger känner att orosmolnen hopar sig. Vad som Diaz sedan säger så fint är att just denna bok är tänkt för alla lärare, både dem som ser dessa sociala plattformar som en naturlig del i sina elevers och sin egen vardag, men också de lärare som möjligtvis ser den digitala lösningen som en svår uppgift att hinna med.

Att använda sociala medier och webbpublicering är inte en enstaka uppgift, den får ingå i ett sammanhang. Det vill säga att det sker inågon form av integrering med andra pedagogiska verktyg. De digitala verktygen är ett sätt för att göra arbetet lättare, bättre och även mer effektivt. Som allt annat i livet handlar det om att pröva sig fram och lära sig att övervinna den digitala ovanan. Det ska vara kravlöst, det ska vara okej att misslyckas. Vi är inte perfekta. Däremot är digital kompetens något som eftersträvas, speciellt vad jag kan se på min skola, som är en 1-1 skola. För det handlar om att förbereda eleverna inför framtiden, lära dem att använda nätet för olika saker.
IKT, informations- och kommunikationsteknik, är ett stort utvecklingsarbete som ligger på oss pedagoger. Gamla overheadprojektorer går knappt att hitta på min skola längre. Istället har detta ersatts av projektorer och Starboards. Den tekniska utrustningen ställer andra krav på oss lärare. Det betyder i sin tur att vi måste ständigt vara uppdaterade när det gäller att vara källkritisk på nätet, vilka bilder vi får publicera och hur det fungerar med upphovsrätt.

Jag förstår att det kan kännas kämpigt som lärare att undervisa, dokumentera, bedöma för lärande och nu också få in IKT i sin undervisning på ett naturligt sätt. Men jag tror också att de svårigheterna, eller rättare tanken om att det är svårt, kan försvinna efter läsning av Patricia Diaz bok. Här får man svar på varför det är viktigt att använda IT i undervisningen. Man får en inblick i digitala och sociala mediers framfart och varför vi lärare behöver vara digitalt kompetenta. Vi undervisar just nu en ”digital generation” och för att klara av detta på bästa sätt behöver vi lärare vara förberedda. Den digitala kompetensen hör ihop med styrdokumenten, något vi inte heller kan blunda för.

Självklart är kanske inte allt positivt med den digitala revolutionen. Det finns utmaningar med webben i undervisningen också. Här skriver Diaz om begreppet netikett, det vill säga vett och etikett på nätet. Att bland annat hålla en god ton på nätet och respektera upphovsrätt. Mindre positivt är också mobbning på nätet, skvallerbloggar som kan upplevas negativt och enligt min uppfattning kan datorn också vara ett distraherande moment i klassrummet. Men, precis som Diaz, tror jag att det är möjligt att arbeta på ett sådant sätt att eleverna blir medvetna och förstår hur man beter sig på nätet.

För mig känns alla kapitel i boken spännande och intressanta. Men om jag nu måste begränsa mig så blir jag mest lockad av kapitlen om Google, Twitter, Blogg och wikis. Det är faktiskt så här att Webben i undervisningen är en bok jag ofta kommer att gå tillbaka till. Det är en väldigt bra bok om hur lärare kan utnyttja webben i undervisningen och en inspirerande bok på många sätt.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar