onsdag 28 november 2012

Synligt lärande för lärare - John Hattie

För två dagar sedan låg min "Hattie" i brevlådan när jag kom hem från jobbet. Vad jag har längtat efter denna bok och nu är den äntligen här. John Hattie är professor vid Melbourne University i Australien. I denna bok förmedlar han sina forskningsresultat direkt till lärare.

Synligt lärande för lärare av John Hattie handlar om hur lärare aktivt kan arbeta med att förbättra sin undervisning och också få syn på hur den egna undervisningen påverkar elevernas lärande. 2009 presenterade Hattie en omfattande forskningsöversikt om faktorer som påverkar elevers studieprestationer. Resultaten från den forskningen relateras till ett konkret skolsammanhang, i denna bok, där lärares utveckling av undervisningen står i centrum.

Det genomgående temat i boken är att synliggöra det "osynliga" lärandet som sker eller möjligtvis inte sker. Att synliggöra lärandet är väsentligt för att förbättra elevers studieresultat. Huvuddelen av boken handlar om lärares dagliga arbete, men Hattie skriver också om utvecklingsarbetet på skol- och systemnivå för rektorer och för andra som har till uppgift att förbättra undervisning och skolors resultat. Innehållet i boken utgår från lärar- och elevperspektiv med konkret vägledning för lektionsförberedelser, uppföljning och återkoppling.

Hatties forskning har fått stor uppmärksamhet. Detta kan enligt min mening till stor del bero på hur han presenterar sina reslutat och att forkningen görs inom fältet pedagogisk psykologi, det vill säga forskning som tar avstamp i gruppers och individers lärande i pedagogiska miljöer. Det betyder att det som sker i klassrummet mellan lärare och elever är det som utforskas.

Det finns en potential i lärares arbete med att fördjupa elevers lärande. Genom att fokusera på kvalitet i kommunikationen och att se lärandet genom elevernas ögon är det en viktig aspekt på vad som faktiskt fungerar i skolan. Jag har inte hunnit läsa igenom hela boken än, men jag vill ändå gå tillbaka till förordet och citera Hattie som skriver: "Lär känna din påverkan". Och jag kan inte annat än hålla med.

1 kommentar :

  1. Hatties blindhet inför skolproblemen, där precis allt ligger på läraren och absolut ingen annan, är ungefär lika begåvat som att i en övertro på sin egen förträfflighet ge sig i kast med ett superpedagogiskt gullande med björnungar och blunda för faktum hur det kommer att kännas att få tvåhundrafemtio kilos ilsken björnhona över sig.

    SvaraRadera