tisdag 20 november 2012

Ordning i klassen. Om fostran, arbetsro och trivsel - Eva Larsson

På Skolforum 2012 fick jag träffa Eva Larsson, författaren bakom boken Ordning i klassen - om fostran, arbetsro och trivsel. Jag förstod egentligen inte att det var författaren förrän jag kom hem och tittade på bokens baksida. Säger detta något om mig? Ja, kanske att jag inte riktigt kollar in böcker så noggrant innan jag önskar mig dem. Jag har lite svårt för att läsa baksidestexten många gånger, eftersom jag tycker om bilda mig en uppfattning om böcker med hjälp av deras framsida.

Ordning i klassen har en rätt så häftig framsida. Havet, pingviner i flock och harmoni. Kanske är det just den harmonin vi söker i klassrummet för att skapa en bra lärande miljö!? Jag kan i alla fall säga att jag nu har rekommenderat boken till min syster, som också arbetar som lärare. I år har hon intensiva elever och en beskrivning av denna bok räckte för att hon skulle lägga in en beställning.

Ordning i klassen är en handbok med fallbeskrivningar om ledarskap för pedagoger. Det känns som en bra bok för den nyexaminerade läraren och för läraren som har elever som ofta river ner undervisningen. I de fallen vill man inte heller som lärare bemöta eleverna med stränghet, utan med en bra kontakt. Man vill bemöta eleverna med respekt, vara intresserad av vilka de är och bygga upp en relation med varje elev för att kunna få en plats som den pedagogiska ledaren i klassrummet.

Eva Larsson har valt att bygga upp boken i fem delar med utvalda fallbeskrivningar i form av respons på lektionsbesök. Fallbeskrivningarna är autentiska, men omgjorda för att inte kännas igen. Larsson skriver att hon använder två begrepp i texten som hon betraktar som i pricip synonyma: ledning och fostran när det används i ett sammahang som föklarar det som eleverna får av läraren.

Med den här boken inspirerar Eva Larsson lärare i deras roll som ledare. Förslagen i boken är jättebra, en del kan man använda i sin egen ledarroll, andra kan man välja bort. I grund och botten handlar allt om att vara sig själv. Den lättlästa boken Eva Larsson har skrivit kan vara en hjälp för läraren som behöver få exempel från den praktiska verkligheten. Man får också en hel del bra förslag på alternativa strategier, alternativa vägar och råd.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar