torsdag 8 november 2012

Lärarens dubbla uppdrag enligt den nya skollagen - Elisabet Nihlfors

På Skolforum 2012 visade Natur och Kultur upp boken Lärarens dubbla uppdrag enligt den nya skollagen, en bok skriven av Elisabet Nihlfors. Jag blev väldigt intresserad av denna bok som lyfter lärarens roll i dagens skola. Handlar lärarens roll om att utöva sin profession, väcka elevernas nyfikenhet eller ska läraren idag vara en myndighetsperson? Hur kan man som lärare påverka sin arbetssituation? Som en röd tråd genom hela boken finns Skollagen, hur den påverkar lärarens arbete, samarbetet med föräldrarna och den vetenskapliga förankringen.

Det här är en bok på 178 sidor som vänder sig till lärarstuderande, lärare och skolledare. Vad, varför och hur är de tre didaktiska frågorna som är fokus i läraryrket. För att kunna ge svar på dessa frågor tar vi bland annat hjälp av kursplaner och läroplaner som är utgångspunkter för diskussioner om kunskapssyn och lärande. Förutom lärandet behöver vi lärare också diskutera tid, kompetens och ekonomi eftersom det ofta visar sig finnas begränsningar för att kunna utöva yrket. Begränsningar kan inte förändras på en gång, men som enskild lärare kan man ändå försöka att påverka sin arbetssituation. För att kunna göra det krävs det att läraren har kunskap om verksamheten och de statliga styrdokument som finns för skolan.

Lärarens dubbla uppdrag är en väldigt intressant och givande bok att läsa, främst för lärare, eftersom den handlar om två saker; dels om läraren som pedagog som har ansvar för undervisningen för att eleverna ska nå kunskapskraven men också om läraren som myndighetsperson som måste verkställa och följa politiska beslut. Boken lyfter fram skolans uppdrag, förutsättningar för lärarens arbete, professionalisering av läraryrket, förändringar och implementering samt framtiden och vår omvärld. En sak som jag blir glad av att läsa om i boken är språkets betydelse som lyfts fram. Språk och lärande hänger ihop, men Nihlfors skriver också att språket "bygger broar mellan människor och öppnar dörrar till olika kulturer". Mycket bra skrivet tycker jag.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar