fredag 16 november 2012

I min överfulla bokhylla

En del inlägg om pedagogiska böcker har det nu blivit under två dagar och jag tror att det beror på att jag är inne i en fortbildningsfas. Det brukar ibland vara så att jag ställer mig vid bokhyllan, tar fram en bok, bläddrar igenom lite snabbt. Ganska snart fastnar jag vid en sida och sedan är det bara att sätta sig ner i soffan, för då börjar jag läsa för att bli påmind om alla bra idéer och tankar jag har läst om tidigare, i boken.

Igår fastnade jag bland annat för boken Att undervisa i läsförståelse - lässtrategier och studieteknik av Barbro Westlund. Jag kan berätta med att säga att det finns studiehandledning till boken. Mer om studiehandledningen kan du hitta här. Westlunds bok vänder sig till förskolelärare, grundskolelärare och lärarstuderande och den handlar om att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter. I boken redovisas tre modeller som ger långsiktigt effekt och även presentation av tillämpningsmodeller, som gynnas alla läsare, presenteras.

Att undervisa barn är ett stort ansvar och ett av de viktigaste yrken man kan ha. Det är viktigt att ge eleverna möjlighet att utvecklas. Att utveckla sin förmåga att läsa med flyt är ett av kunskapskraven i Lgr11. Att läsa med flyt och läsförståelse är en komplex process. Många olika delar samverkar för att bilda en helhet. En kunskap om både teori och praktik är viktigt för att undervisa elever i läsförståelse och lässtrategier. Teori och praktik kopplas ihop i den här boken och enligt Westlund är lärarens vägledning av sina elever, för att de ska utveckla sitt läsförståelse, av avgörande betydelse. Det betyder att lärarens kompetens är viktig.

Tre modeller för läsförståelse tas upp i boken: Reciproctal Teaching, Transactional Strategies Instruction och Concept-Oriented Reading Instruction. Vad modellerna går ut på gemensamt är att eleverna ska övervinna olika "läshinder" och utveckla sin läsförståelse. Ni förstår säkert mitt intresse för den här boken, den är otroligt bra.  Men jag upplever att den främst vänder sig till lärare i grundskolans tidigare åldrar. Två av skolans övergripande texttyper jämförs, tio konkreta undervisningsmodeller presenteras och mycket annat intressant finns att läsa om i Westlunds bok.


Mål 1 Lärobok - Anette Althén, Kerstin Ballardini m.fl. finns nu i en fjärde upplaga som är anpassad efter den senaste kursplanen. Till boken finns en övningsbok, lärarhandledning och webbövningar. Läromedlet är tänkt för vuxna nybörjare som läser SFI. Olika färdigheter tränas i boken med en del grammatik. Det finns texter, dialoger och övningar med ett antal återkommande personer i boken. I den nya upplagan av Mål finns det fler foton och även en del moderna genrer som tas upp.

Mål 1 lärobok är en bok med både texter, övningar och en cd för att lyssna på texterna. Läroboken kan kompletteras med en övningsbok om så önskas. Precis som i tidigare Mål-böcker får eleverna en rik variation av övningar för att träna ord och fraser som eleverna kan använda i sin vardag. Arbetsmomenten i läromedlet är tänkt att bidra till en språklig interaktion i klassrummet i par och i grupp, utöka ordförrådet, ge eleverna möjlighet att träna på hörförståelse och uttal. Som en sista grej måste jag ändå säga att framsidan av den nya upplagan är betydligt finare än de tidigare upplagorna.


Dracula - Bram Stoker som seriealbum tar ändå priset. Manuset är bearbetad av Jason Cobley och boken är den fjärde i serien tecknade album som ges ut av Argasso bokförlag. På modern svenska återberättas klassiker i färg och i fullängd. Stokers vampyrsaga är från 1897, en skräckroman som blev väldigt populär och har sedan dess återgivits i pjäser, berättelser och filmer.

Berättelsen handlar om advokaten Jonathan som gör en resa till Transsylvanien till sin klient greve Dracula. Dracula vägrar låta Jonathan resa hem, men Jonathan lyckas fly. Däremot ger inte Dracula upp så lätt.

Sist i boken kan man läsa en faktatext om Bram Stoker, Dracula som bok och som film. Som läsare får man även läsa om hur sidorna i boken skapats. Det är riktigt häftigt att se hur bilder tar form från grovskiss till svärtning och färg. Häftiga bilder pryder sidorna som sagt, men jag hade däremot önskat att texten till bilderna hade fått vara lite större.


Skriv om och om igen av Katarina Kuick och Ylva Karlsson är lite som en feel-good bok full av illustrationer, färger och idéer om man känner för att skriva något. Det är en bra bok för att komma igång med sitt skrivande. Man får råd, tips, inspiration, övingar och bilder. Det är helt enkelt en bok som sätter igång fantasin och som lärare kan jag se en fördel med just denna bok eftersom den sätter igång inspirationen och den fokuserar på lusten, något som ibland behövs hos mina elever. Hela innehållet är en explosion av idéer som kan få igång elever som är ovana att skriva.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar