lördag 3 november 2012

HEJA! Skolverkets kursplaner på enkel svenska

InfoMentor är ett system för elevdokumentation. Det är ett webbaserat system som vi använder i kommunen tillsammans med Ordlistan för grundskolan. Ordlistan innehåller fraser som kan kombineras med varandra och även redigeras om så önskas. Fraserna utgår från kunskapskraven i Lgr11 och är indelade i respektive ämne och årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Ordlistan har vi i kommunen både digitalt och i bokform.

På Skolforum 2012 stannade jag vid InfoMentors monter eftersom jag blev nyfiken på deras förenklade version av skolverkets kunskapskrav. Det är ett magasin som säljs för 89 kr och jag försöker förstå om tanken är att fler magasin gällande kunskapskraven kommer att ges ut. Har dock inte riktigt kommit underfund med det än.

Heja alltså, en publikation som på ett enkelt sätt översätter kunskapskraven i de olika ämnena. Tanken med detta är att föräldrar, elever och lärare ska förstå det komplexa språket i läroplanen med hjälp av uppställning av kunskapskraven på ett enkelt språk.

I Lärarnas Nyheter kan man också läsa om Heja. Deras artikel handlar dock om Skolverket som sågar "översättningen" av läroplanen. Mer om detta kan du läsa här. Jag vet inte om det är bra med en förenklad version av kunskapskraven eller inte, men jag tycker att det är ett material man inte ska kopiera rakt av. Granska det kritiskt och välj själv om vissa förenklade kunskapskrav kan användas i samtal med elever och föräldrar.

Jag kan se att vissa kunskapskrav som inte finns för år 3 nu förekommer i Heja. Det känns inte rätt eftersom läroplanen trots allt är ett juridiskt dokument. Självklart är det lärarens profession att kunna tolka och förklara kunskapskraven för föräldrar och elever, men ibland behöver man ändå lite mer hjälp på vägen. Missförstå mig inte, jag sitter inte nu och säger att Heja är bra, men jag säger inte heller att den är dålig. Jag tror att det är upp till varje lärare att själv se hur materialet kan användas på bästa sätt utan att det blir fel.

Förutom kunskapkraven i förenklat form kan man också läsa om studieteknik, bedömning för lärande, intervjuer med elever, lärare och föräldrar samt hur en termin/ett läsår kan fungera när det gäller planering av undervisning, omdömen, utvecklingssamtal och betyg.

Nedan är ett exempel för kunskapskravet A i svenska som andraspråk för år 9 - Skolverkets version vs InfoMentors version. Det kanske kan ge er en uppfattning om hur InfoMentor har tänkt och gjort.

Skolverket
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

InfoMentor -Heja
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar