onsdag 14 november 2012

Fortbildning?

Nu har min lillasyster fått för sig att fortbilda sig på egen hand. Det gör hon genom att läsa en massa böcker om lite allt möjligt för att ha koll på saker och ting. Jag är lite glad för detta eftersom hon ibland kan tänka sig att gästblogga om de böcker hon läser. Här kommer i alla fall lite om två av de senaste böckerna hon har läst.

Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap - Pål Repstad
Kvalitativa forskningsmetoder är centrala i många ämnen, inte minst i samhällsvetenskapen. Hur man observerar, intervjuar och gör textanalyser är saker som författaren Pål Repstad tar upp i sin bok. Boken är helt klart en handbok för studenter med konkreta råd om metoder i kvalitativ samhällsforskning. Det här är en ganska svår bok att tycka om, om man inte tycker om samhällsvetenskap eller forskning kring ämnet. Språket är däremot lätt att förstå och bokens innehåll vänder sig till främst till den nye forskaren. Enligt baksidestexten används boken på många universitet i hela Norden. Och jag tror att för den som arbetar med uppsatser på högskola/universitet kan ha stor nytta av bokens innehåll om bland annat källkritik och källanalys, kvalitativa metoder och observation och fältarbete. Många frågor gällande kvalitativa metoder ges svar på i denna bok.


Ungdomsgrupper i teori och praktik - Philip Lalander & Thomas Johansson
Boken Ungdomsgrupper i teori och praktik kom ut i år och den vänder sig till socialtjänst, univeristets- och högskolestuderande lärare, socionomer, fritidspedagoger, men även polisen. Bokens innehåll är indelad i fyra delar:
1. grupp och kultur
2. globalisering, individualisering och kulturskapande
3. genus, marginalisering och droger
4. metoder för att förstå ungdomar.

I dagens globala samhälle uppkommer många frågor om "jaget", frågor som oftast inte är så lätta att besvara. "Vem är jag" är inte lätt att svara på då vi har en kultur som tvingar en att ständigt bättra på sig själv och att aldrig vara nöjd, vilket också innebär en föränderlig identitet. Dagens samhälle är ett konsumtionssamhälle, frigörelsen från föräldrar gör också att vännerna blir desto viktigare. Det är en viktig och väldigt intressant forskning kring unga människors identitetsskapande som presenteras i denna bok. Det ges samtidigt redsskap till ett ifrågasättande av stereotypa bilder av att unga killar är tuffa, invandrartjejer är förtryckta medan invandrarkillar är ofta macho.

Det här är en otroligt intressant bok. Den får mig att förstå att ungdomar är intresserade av att studera. De lär sig massor i sitt rörliga identitetsskapande. Ungdomar finns och kommer att finnas, men i och med medialisering och globalisering förändras förutsättningen för ungdomsgruppers identitetsskapande. Jag rekommenderar varmt att alla som arbetar med ungdomar i olika sociala sammanhang också läser den här boken. Jag har i alla fall lärt mig massor efter att ha läst den här boken.


Recenserad av Bookis syster för Bookis litteraturblogg

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar