torsdag 15 november 2012

Den meningsfulla högläsningen - Anne-Marie Körling

Jag blir så otroligt glad av mitt alldeles egna exemplar av Ann-Marie Körlings bok, Den meningsfulla högläsningen. Twittrade till @korlingsord om boken för tre dagar sedan, idag fanns boken i min brevlåda med en hälsning dessutom. Jag är rörd!

Den meningsfulla högläsningen är en pocketbok om vikten av högläsning och hur högläsningen berikar elevers läsförmåga. Min kväll har gått åt till att läsa just denna underbara bok som påminner mig om hur bra och givande det är med högläsning, men att vi trots detta högläser mindre enligt forskning. Det bidrar också till att barn och ungdomars läsförmåga har sjunkit. Och sjunker läsförmågan, då sjunker också skolresultaten.

Körling skriver om hur högläsningen bidrar till gemenskap, hjälper barn och ungdomar att utveckla sitt ordförråd, skapa en läsande förmåga och utveckla sitt tänkande. Det är helt klart så att högläsning har rika bieffekter. Och sedan hänvisar Körling till Lgr11 gällande skolans språkutvecklingsuppdrag. För att nå kunskapskraven handlar det till väldigt stor del om att förstå språket. Språk är grunden till allt. Därför är det så viktigt med läsförmåga för att klara av skolgången. Men för att eleverna ska träna upp sin läsförmåga är det också viktigt att läsningen blir meningsfull och engagerande. Litteraturläsning i skolan öppnar nya dörrar och sker den läsningen högt, med fantasi för att skapa inre bilder, blir andra texter i skolan mer begripliga och lätta att förstå.

Ann-Marie Körling är en underbar författare. Hon krånglar inte till saker och ting. Utan så här är det. Högläsning ger möjligheter, rika möjligheter, och därför är det viktigt att ta vara på det för att barn och ungdomar ska lyckas i skolan.

Tack Ann-Marie Körling för en bra bok som har gett mig ny inspiration. Väldigt bra har det också varit att bli påmind om högläsningens fördelar, något som jag lätt glömmer bort ibland.

Anne-Marie Körling är grundskolelärare och författare. 2006 vann hon Svenska Akademiens Svensklärarpris. På Körlings Ord kan du också följa Ann-Maries bloggande. Om bloggen skriver hon att det är en plats för hennes åsikter, pedagogiska idéer och praktiska erfarenheter.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar