söndag 4 november 2012

Bedömning för lärande - Christian Lundahl

För några veckor sedan fick jag och mina lärarkollegor i kommunen lyssna på Christian Lundahl som berättade om bedömning för lärande (formativ bedömning). Sen dess har jag varit helt inne på att jag måste läsa hans bok också - Bedömning för lärande. Första beställningen försvann på posten, som vanligt. Har hänt på senare tid att posten inte leverar. Kanske har de kommit på att jag beställer många böcker och tycker därför att jag inte kommer att sakna en bok om den inte kommer fram. Men, men... jag saknar visst de böcker som inte kommer fram och jag hoppas att posten slutar behålla mina böcker.

Men tillbaka till Dr. Lundahl och hans bok. En ny beställning gjordes och boken kom i fredags. Det här är en bok som ska läsas grundligt. Jag kommer förmodligen att skriva mer om den vid ett annat tillfälle, men jag ville nu på en gång berätta lite om den eftersom det pratas så mycket bedömning just nu, speciellt i min kommun. Jag kan tänka mig att det pratas en hel del bedömning i andra kommuner också runt om i landet, kanske på grund av de nya läroplanerna, eller helt enkelt för att det finns ett behov av att hitta verktyg för att få alla elever att nå kunskapskraven.

Bedömning för lärande är  indelad i 10 kapitel som handlar om återkoppling, resultat, elevers lärande, kunskapsbedömning, tydliggörande av lärandemål och mycket annat. Boken handlar också om att läraren själv måste utvärdera sin egen verksamhet. Det handlar om att få eleverna att utveckla förmågan att själva bedöma och kritiskt granska sina egna och andras kunskaper. Formativ bedömning är inget nytt, men betonas mer i de nya läroplanerna 2011. Därför är det också viktigt att anpassa bedömningen i skolan till läroplanens mål för att främja elevers ansvar och inflytande vilket Lundahl skriver.

Kunskap är svårt att mäta och de olika kunskapsbedömningar vi har i skolan är nationella prov, betyg och skriftliga omdömen. Bedömning delas in i summativa och formativa. De summativa är en sammanfattning av elevers kunskapsnivå medan den formativa bedömningen är ett sätt att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Christian Lundahl tar upp teori i boken, men ger också konkreta exempel. Ämnet är i högsta grad aktuellt och här får du som lärare vetenskapligt beprövade verktyg för att utveckla din bedömningskompetens utifrån 2011 års kursplaner.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar