onsdag 31 oktober 2012

Tillbaka till Symposium 2012

Förra veckan fick jag hem två böcker när jag lade in en beställning på Symposium 2012 hos Folkuniversitets förlag. Nu är det så här att vissa förlag har jag mindre koll på av den anledningen att jag just nu undervisar i grundskolans senare år, åk 7-9. Det medför att jag vänder mig per automatik till de förlagen som jag känner till när jag vill titta på nya läromedel för ämnet svenska som andraspråk. Därför är det också väldigt givande och bra att gå på olika fortbildningar (om man nu får för sin rektor och tiden räcker till), dels för att vara med om något stort tillsammans med andra människor som delar samma intresse, men också för att få träffa alla dessa förlag som ställer ut och visar vilka läromedel de har att erbjuda.

Igår var jag också på Skolforum 2012 där jag återigen fick träffa folk från de olika förlagen, men även författare som jag har haft kontakt med via mejl, lärare, duktiga kollegor och bloggvänner. Riktigt roligt att se så många engagerade människor samlas på ett ställe, men tyvärr ändå för få jämfört med tidigare år. Anledningen? Vet ej, kanske inträdespriset, kanske för mycket att göra på skolan att man inte kommer ifrån eller kanske för att digitala läromedel är "inne" just nu vilket kan bidra till att man inte har ett behov av att titta på "riktiga" böcker.

Men tillbaka till böckerna från Folkuniversitets förlag. När jag stod där vid deras bord på Symposiet föll jag på en gång för boken Fuzias flykt av Anita Stenlund. Inte för att jag kan se just nu om den passar mina svenska som andraspråkselever i år 7-9, men jag tycker verkligen om upplägget. Fuzias flykt är en kort roman med övningar som ger språkträning. Själva ämnet är intressant, det handlar om en ung flicka som flyr från sin familj och hemby, från ett planerat äktenskap. Efter varje kapitel i boken får eleven sedan arbeta med grammatik. I slutet på boken finns facit och ordlista. Det är en väldigt bra bok, jag tycker verkligen om upplägget, men jag önskar att det hade varit lite mindre grammatik efter varje kapitel. Däremot förstår jag tanken med det och visserligen inkluderas ordkunskap i uppgifterna, bildserier för att inspirera till eget skrivande och läsförståelse uppgifter. Det är ett mycket bra upplägg, men jag måste fundera över hur den kan passa mina svenska som andraspråkselever i årskurs 9.

Nu inför Nationella prov i svenska som andraspråk i år 9 behöver mina elever arbeta mycket med läsförståelse. Något som jag ser att majoriteten av eleverna har svårt med. Hur man läser en text, det vill säga olika sätt att läsa en text på, t.ex. närläsning, djupläsning, sökläsning och hur man får fram ett svar från texten. Finns svaret i texten? Behöver jag läsa mellan raderna? Finns svaret hos mig själv? Det arbetar vi mycket med just nu. I samband med detta letar jag efter texter med varierande ämnen, varierande stil och svårighetsgrad. Jag hittade Text i fokus 1 av Cecilia Fasth och Anita Kannermark, även den ges ut på Folkuniversitets förlag. Det är en bok med texter som vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Texterna har indelats i nivåer efter svårighetsgrad med läsförståelse- och ordkunskapsuppgifter till. Texterna är bra, men texternas innehåll känns mer för äldre elever än elever i år 9. Facit finns till boken, men är tyvärr inte gratis.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar