måndag 15 oktober 2012

OrdAF - Astrid Frylmark

Under Symposium 2012 hade en del bokförlag utställning och jag hade möjlighet att stanna upp och prata med folk från de olika bokförlagen. En del av bokförlagsfolket kände jag sedan tidigare, andra hade jag endast haft mejlkontakt med och fick då se ett ansikte på dem. Men sen fanns det självklart en del nya ansikten också. Vid ett av borden stod Astrid Frylmark, kvinnan bakom företaget OrdAF. OrdAF står för "Ord" och initialerna till namnet Astrid Frylmark.

Astrid Frylmark är logoped och hennes företag finns i Härnösand. På hennes sida Språklek kan man hitta information och råd till föräldrar och andra intresserade om barns språkutveckling, läsinlärning, språkstörning och dyslexi. Sidan fylls på allt eftersom och den finns också på Facebook.

Jag stannade upp vid Astrids bord och fastnade för hennes material och läromedel som också finns att läsa mer om på hennes sida. Här kommer tips på tre stycken läromedel som jag har tittat närmare på:

Kortleken Pallplats - något att använda i undervisningen i svenska som andraspråk, men också i specialundervisning. Kortleken består av 100 kort med förslag till argumenterande samtal. Vissa förslag passar yngre elever och andra förslag passar tonåringar. Kortleken är alldeles utmärkt att använda för elever som har svårt att prata i klassrummet och elever som har svårt att uttrycka sig och samtala med andra elever i klassrummet.

Ämnena för diskussion kan handla om konkreta och abstrakta ämnen. Kortleken kan användas från åldern 9-10 år och kortens ämnen finns i olika svårighetsgrad. Till kortleken finns också instruktioner om hur du kan arbeta med dem för att skapa samtalssituationer och kanske även korta skrivövningar. Kortleken ett fantastiskt undervisningmaterial för elever som har svårt att prata. Precis innan Symposium 2012 hade jag arbetat med argumentation i svenska som andraspråk och det fanns elever som inte sade ett ord på lektionerna. Tänk om jag hade vetat om innan att Pallplats fanns då. För det är verkligen ett fantastiskt arbetssätt att utnyttja för att få elever att börja prata, lära sig nya ord, sätta ord på vad man tycker och känner och framförallt ge eleverna en språklig och kommunikativ stimulans.


Berätta tillsammans - Frances Dickens & Kristin Lewis är en idébok med kopieringsunderlag för de yngre åldrarna. Jag blev väldigt nyfiken på boken och ville bläddra mer i den. Fantastiska illustrationer och inspirerande förslag pryder sidorna i denna bok. Astrid Frylmark berättade att en liknande bok kommer att komma för senare åldrar ganska snart. Jag är klart nyfiken på hur upplägget för den kommer att se ut. Enligt förordet vänder sig Berätta tillsammans till barn med svenska som andraspråk och barn med avvikande språkutveckling. Jag skulle vilja påstå att den passar alla barn i åldern 4-11 år. Berätta tillsammans är en bok om olika genrer eller berättelsetyper, personer och figurer, miljö, känslor och mycket annat. Tillsammans kan man arbeta med sidorna och stötta barn som behöver arbeta med skriftliga och muntliga berättelser. Det är bara fantasin som sätter gränser och med tolv givande avsnitt kan eleven få hjälp med sitt författande på ett roligt och givande sätt.


En till bok som vänder sig till svenska som andraspråkselever är Lyssna, läs och uttala av Eva Askling och Britt Wahlström-Ståhl. Att prata svenska med brytning är helt okej, men ibland är det så att man behöver träna på sitt uttal för att den som man pratar med ska förstå vad som sägs. Då kan man använda sig av denna bok; för eleven att träna på egen hand eller för läraren att undervisa eleverna i svenska språkljud. Materialet består av en bok och två CD skivor med övningar på svenska språkljud. Materialet är egentligen tänkt för elever som är 16 år och äldre, men jag tycker att den med fördel kan användas i en förberedelseklass, årskurs 7-9. En rolig och även intressant del finns i slutet på boken där 30 olika språk beskrivs kort. Rekommenderas!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar