lördag 20 oktober 2012

Lärarlitteratur & Läromedel - om både nytt & gammalt

Jag har en liten hög med böcker här hemma som jag har lite dåligt samvete över. Anledningen till mitt dåliga samvete är att jag så gärna vill skriva om böckerna, men inte hunnit. Tänkte nu ta min lördagskväll till detta för jag tycker att det är så givande att samla ihop all litteratur jag känner till på en plats - nämligen min blogg.

Här kommer det:

Portfolio i praktiken - handledning för dig som arbetar i skolår F-9 av Lisbeth Mårdstedt & Johanna Wallinder. Det här är en tunn, 48-sidig A4 bok om portfoliometoden som nu har funnits ett antal år i Sverige. Jag har under den senaste veckan bläddrat fram och tillbaka i den och jag känner fortfarande inte att den praktiska handledningen i Portfolio i praktiken tilltalar mig. Det första jag reagerar på är att den kostar massor. Och när du öppnar boken så får du med en diskett, en diskett! Det var väl ändå evigheter sen man använde en diskett. Jag har ingen dator hemma som tar en diskett längre. Jaha, det var de kopieringsunderlagen tänkte jag. Men, nu ska jag inte vara sån. Boken kan självklart kopieras och det är kopieringsunderlag för planering, utvärdering, temaarbeten, utvecklingssamtal och annat. Lite positiv måste jag ändå vara till boken eftersom portfoliometodiken är ett bra sätt för eleven att reflektera över sitt eget lärande samt ett bra redskap vid lärar- eller skolbyten. Men det är egentligen ingen bok jag tycker man ska spendera så mycket pengar på.

Kreativt andraspråk på högstadiet - Jitka Jensen är författaren till denna bok, som jag också har försökt att hitta en mejladress till de senaste två veckorna eftersom innehållet i boken ibland hänvisas till eller kopplas till Lpo94. Jag hade hellre sett att innehållet knöts till Lgr11 och därför vill jag så gärna få tag i Jitka Jensen för att fråga henne om hon har planer på att revidera boken med tanke på den nya läroplanen - Lgr11. Hur som helst så tycker jag att det är en väldigt bra bok om hur man lär sig ett andraspråk. Visserligen finns det många sådana böcker och hur många ska man läsa egentligen undrar jag och kanske även du. Men just den här innehåller en CD-skiva (!) med betygskriterier, planering, grammatikövningar och annat. Bokens innehåll är uppdelad i kapitel som handlar om språkinlärning, tvåspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, skönlitteratur i undervisningen (min favorit), performansanalys och en hel del annat bra. Det här är dock ingen lärobok för elever, utan en bok för lärare i svenska som andraspråk på högstadiet med tips och förslag. En mycket givande bok som jag rekommenderar!

Prova Poesi - Lars Wolf. Det här är ett läromedel från Sanoma Utbildning som är indelad i tre delar: ordnöje, läsnöje och skrivnöje. Läromedlet är avsedd för elever i årskurs 7-9 och är tänkt för att inbjuda elever till att laborera med ord och dikter. Boken innehåller en hel del läs- och skrivövningar samt redskap för att tolka och förstå poesi. Det är en bra bok, men vissa delar i boken känns alldeles för svåra att arbeta med när man, som jag, undervisar sent anlända elever i svenska som andraspråk.

Spåra Språket av Lisa Eriksson ingår i samma serie som Prova Poesi. I den här boken får eleven istället arbeta med språket och om språket. Var språket kommer ifrån och hur det används. Boken handlar mest om svenska språkets historia, men även om språk i allmänhet och vilka språk som talas i Sverige idag. Ungdomsspråk, dialekter, tjejer och killars språk, namn och lånord är några av kapitlen i boken som eleverna får arbeta med. Det är ett bra läromedel med intressanta och givande teman att arbeta med i svenskundervisningen.

Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap - Lars Lindström, Viveca Lindberg & Astrid Pettersson (red.). Det pratas bedömning som aldrig förr. I alla fall i den kommun där jag arbetar som lärare. Vi har under de senaste två, tre veckorna gått på två föreläsningar om bedömning och lärande. Nu, innan höstlovet, ska också alla bedömningar blir klara inför utvecklingssamtal. Vi använder oss av webbsidan InfoMentor med Ordlistor - grundpaket för lärarnas professionella språk enligt den nya läroplanen Lgr11. Ett tips för dig som arbetar med bedömning, något som görs kontinuerligt i undervisningen, läs denna bok! Bokens teman: "Vad är bedömningens syfte", "Vad är det som ska bedömas", "Hur går bedömningen till" och "Avslutande reflektioner" tar upp både sådant man minns, men också sådant som man har glömt bort. Jag tror också att många lärare håller med mig  när jag säger att bedömning och att sätta betyg var inget man direkt fick lära sig på universitetet/högskolan när man läste till lärare. Och nu ska vi sätta betyg, vi ska dokumentera, bedöma och se till att våra elever utvecklar kunskap. Hur gör man det? Svårt att svara på, men jag tror att många utav svaren om hur du går tillväga kan du finna i just denna bok. Boken finns nu i omarbetad upplaga med ett nyskrivet kapitel om skolans kunskapsuppdrag och om individuella utvecklingsplaner (IUP).

Att äga språk. Språkdidaktikens möjligheter - Inger Nordheden och Arja Paulin (red.). Den här boken hade jag som kurslitteratur när jag läste kursen svenska som andraspråk och skrev min C-uppsats. Boken är en antologi som handlar om språkdidaktikens möjligheter för lärare i skolan. En av författarna, Gunilla Colliander, som har skrivit texten om Andraspråkslärande och andraspråksdidaktik var kursansvarig för en av de kurser jag läste i svenska som andraspråk. Författarna som har skrivit texterna i antologin har alla arbetat med lärarutbildning. Temat i deras texter är att alla lärare är språklärare - precis vad vi får läsa i Lgr11 också. Antologin är indelad i tre delar där den första delen handlar om hur det är att vara språklärare. I den andra delen handlar texterna om svenskämnets didaktik och den tredje delen belyser interkulturell didaktik. Boken passar alla som är intresserade av språkutvecklande didaktik. Bokens tema är helt enkelt att äga sitt språk, vilket är ett måste i dagens samhälle. Att lära sig språk gör att tänkandet leder till förståelse och att tänka är att lära sig språk. Även denna bok belyser portfoliometodiken för att eleverna själva ska få syn på sin utveckling. Flera texter i antologin behandlar också begreppet "det utvidgade textbegreppet". Det här definitivt en antologi väl värd att läsa!

3 kommentarer :